→  14 Липня, 2010

ПОНЯТТЯ І ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ Поширеною організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є господарські товариства. Порядок створення та діяльності господарських товариств регулюється Законом «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (із змінами і доповненнями). Господарське товариство – це підприємство, установа або організація, створені на засадах угоди юридичними та фізичними особами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької […]

→  13 Липня, 2010

ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ Підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням. Підприємство як юридична особа не може мати у своєму складі інших […]

→  13 Липня, 2010

ПРАВОВА ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. На збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також відвернення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище спрямований Закон України «Про охорону атмосферного повітря» від 16 жовтня 1992 […]

→  12 Липня, 2010

ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ Опіка і піклування встановлюються: –    для виховання та захисту особистих і майнових прав та інтересів неповнолітніх дітей, що залишилися без батьківського піклування; –    для захисту особистих та майнових прав та інтересів дорослих осіб, які за станом здбров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. Опіка і піклування встановлюються районними […]

→  12 Липня, 2010

ПОРЯДОК УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ Усиновлення – це оформлене спеціальним юридичним актом прийняття в сім’ю неповнолітньої дитини на правах сина чи доньки. Усиновителем може бути будь-який повнолітній дієздатний громадянин, а також іноземець чи особа без громадянства. Усиновителями не можуть бути: –    особи, позбавлені батьківських прав; –    особи, які подали неправдиві відомості щодо усиновлення; –    особи, які бажають […]

→  11 Липня, 2010

ВЗАЄМНІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ Батьки і діти зобов’язані надавати взаємну матеріальну допомогу та моральну підтримку один одному. Батьки мають право і обов’язок виховувати своїх дітей та піклуватися про їх здоров’я, надавати їм освіту та готувати їх до праці. Батьки спільно виховують дітей. Якщо один з батьків проживає окремо від сімї, він зобов’язаний […]

→  11 Липня, 2010

ПРЕДМЕТ ТА ДЖЕРЕЛА ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ПРАВА Шлюбно-сімейне право – це галузь права України, норми якої регулюють порядкок укладення шлюбу, взаємні особисті та майнові права подружжя, взаємні права та обов’язки батьків і дітей, розірвання шлюбу та визнання його недійсним. Шлюбно-сімейне право регулює також відносини усиновлення, опіки і піклування тощо. Основним джерелом шлюбно-сімейного права є Кодекс про шлюб […]

→  10 Липня, 2010

ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ, УМОВИ І ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДЕННЯ Шлюбом в Україні визнається юридично оформлений добровільний союз чоловіка і жінки з метою утворення сім’ї. Шлюб укладається у державних органах реєстрації актів громадянського стану. Це робиться як в інтересах держави, так і майнових прав подружжя та дітей. Релігійний обряд вінчання, а також згода батьків юридичного значення не мають. […]

→  10 Липня, 2010

ОСОБИСТІ І МАЙНОВІ ПРАВА  І ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ Взаємні права і обов’язки подружжя виникають з моменту реєстрації шлюбу в органах РАГСу. Особисті права не мають майнового змісту. До них належать: –    право вибрати прізвище одного з подружжя як спільне або залишити дошлюбне прізвище або об’єднати прізвища. Забороняється об’єднувати прізвища, якщо одне з них вже подвійне; –   […]

→  9 Липня, 2010

СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. ГРОМАДЯНИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Підставою виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин є юридичні факти, які наукою цивільного права класифікуються на дії та події. Дії – це юридичні факти, зв’язані з волею особи. До юридичних фактів, в яких проявляється волевиявлення суб’єктів, належать угоди. Події – юридичні факти, настання яких не залежить від […]