Питання статевого виховання у сучасній школі →  22 Березня, 2014

Статеве виховання вимагає правильного спрямування фізичного, трудового, морального, естетичного розвитку дітей. Важливою передумовою статевого виховання є створення здорового побутового оточення, трудової атмосфери, здорових моральних відносин у сім’ї, серед товаришів, правильних поглядів на статевий розвиток. У період статевого дозрівання особливу роль відіграє освітня робота: ознайомлення молоді з питанням фізіології і гігієни перехідного віку, організація розумової і […]

Позашкільна робота з фізичного виховання учнів →  17 Березня, 2014

У загальній системі фізичного виховання учнівської молоді значна роль належить позашкільній роботі, що проводиться у дитячих спортивних школах, парках, на майданчиках, на літніх оздоровчих майданчиках, у літніх таборах, на водних станціях. У всіх цих позашкільних виховних закладах і ланках робота з фізичного виховання проводиться систематично і епізодично. Систематична робота здійснюється у фізкультурних гуртках, спортивних секціях, […]

Фізична культура навчальної і трудової діяльності учнів →  17 Березня, 2014

Фізичне виховання – важливий компонент режиму дня учнів. Режим дня не обмежується завданнями гігієни, зміцнення здоров’я, а є також важливим засобом виховання в учнів трудових, морально-вольових якостей. Суть режиму дня полягає в правильному чергуванні, розподілі і дозуванні різних видів діяльності – навчальної, трудової, ігрової. У режимі дня передбачається приймання їжі, перебування на свіжому повітрі, культурні […]

Роль літератури у еститичному вихованні учнів →  14 Березня, 2014

Надзвичайно важливу роль в естетичному вихованні учнів відіграє література. Література покликана виховувати підростаюче покоління в дусі високих національних ідеалів, формувати його світогляд і почуття, прагнення створювати прекрасне в житті і мистецтві. Література прилучає учнів до найбільших скарбів людської культури і лишає глибокий слід в їх душі. Уроки літератури, тісно позв’язані з життям, насичені прикладами, гідними […]

Виховання естетики праці у сучасних учнів →  14 Березня, 2014

Естетичне виховання тісно зв’язане з психологічною і практичною підготовкою учнів до праці. Естетичне ставлення до дійсності включає не тільки естетичні переживання, пізнання дійсності, а й естетичну діяльність і насамперед естетику праці. Естетичне ставлення до праці стимулює до конкретної участі учнів у тій чи іншій трудовій діяльності, сприяє усвідомленню ними суспільної необхідності праці як першої особистої […]

Опис етапів розвитку колективу учнів →  12 Березня, 2014

Формування колективу та його розвиток є складним процесом, що включає не тільки питання організації і змісту діяльності учнів, спрямованості цієї діяльності, а й дію психологічних факторів, зв’язаних із зростанням свідомості, формуванням моральних якостей учнів. Становище учня в колективі, реальні відносини з товаришами, які його оточують, визначають ступінь і, до певної міри, зміст його свідомості, почуттів, […]

Передумови для формування загальношкільного колективу →  7 Березня, 2014

З первинних колективів, які об’єднують учнів у повсякденній роботі, створюється загальношкільний колектив. Загальношкільний колектив – не механічне об’єднання первинних колективів. Він ґрунтується на єдності завдань і прагнень, що випливають із спільності навчально-трудових і виробничих інтересів учнів. Загальношкільний колектив бореться за кращі показники в навчанні, праці, за свідому дисципліну, за честь своєї школи. Загальношкільний колектив, як […]

Перспективні лінії розвитку учнівського колективу →  6 Березня, 2014

Перспектива колективу – це радісне, заздалегідь очікуване явище. Виховати людину – значить виховати у неї перспективні шляхи, якими пролягає її завтрашня радість, що стає стимулом її діяльності як члена колективу. Завтрашня радість є одним з найважливіших об’єктів виховання. Організація і виховання учнівського колективу зв’язані з організацією і постановкою перспектив як завтрашньої радості, з перетворенням простої […]

Традиції, тон та стиль роботи колективу →  5 Березня, 2014

Одним з найважливіших засобів формування розвитку колективу є вироблені в ньому традиції. Ніщо так не цементує колектив, як традиція. Виховати такі традиції, зберегти їх – надзвичайно важливе завдання виховної роботи. Школа, в якій немає традицій, не може бути передовою. Особливо бажано створити певні трудові традиції, що виявляють сумлінне, творче ставлення колективу до будь-якої праці – […]

Фізичне виховання дітей в сім’ї →  3 Березня, 2014

Виховати фізично здорову, життєрадісну зміну старшим поколінням – обов’язок кожної сучасної сім’і. Фізично виховують у сім’ї такими способами: – організацією фізкультурних вправ; – прищепленням гігієнічних навичок; – створенням умов для нормального розвитку організму (режим дня, харчування та ін.); – правильним чергуванням фізичної праці з розумовою і з відпочинком. Фізкультурні вправи розвивають і зміцнюють організм. У […]