Методи естетичного виховання дітей у сім’ї →  3 Березня, 2014

Естетичне виховання дітей, що його здійснює школа, тим ефективніше, чим більшу допомогу підтримку вона дістає з боку сім’ї. Сім’я повинна створювати умови, які б сприяли розвитку в дітей естетичних понять, почуттів, переживань, смаків, манер, сприйманню і розумінню прекрасного. Кожна сім’я повинна усвідомити, що естетичне виховання духовно збагачує дітей, сприяє їх всебічному гармонійному розвитку, що виховання […]

Здорова обстановка в сім’ї – основа правильного виховання →  3 Березня, 2014

Життя і виховання дитини в сім’ї проходить у постійному спілкуванні з дорослими, з іншими дітьми. Це вимагає щоб навколишнє середовище позитивно впливало на виховання дитини, на її розвиток. Організація сімейного життя, де панують взаємна повага, тісна дружба, спільні трудові, культурні інтереси і прагнення є основою правильного виховання дітей у сім’ї. Правильне виховання дітей вимагає насамперед […]

Формування класу як первинного учнівського колективу →  1 Березня, 2014

Клас як первинна ланка учнівського колективу організовує учнів на основі їх спільного навчання і праці. Клас – не просто частина шкільного колективу, а складова його ланка, тісно зв’язана в процесі діяльності з іншими класами, з усім колективом школи. Об’єднаний навчально-трудовими інтересами та організаційними формами роботи, класний колектив є важливим фактором виховного впливу на кожного учня. […]

Роль класного керівника у вихованні учнів →  27 Лютого, 2014

Класний керівник – організатор і вихователь первинного учнівського колективу. Робота класного керівника охоплює широке коло питань. Його найважливішими завданнями є: – організація і згуртування колективу класу; – трудове виховання учнів; – забезпечення їх успішної систематичної навчальної роботи; – залучення учнів до суспільно корисної, позакласної і позашкільної роботи; – робота по оздоровленню учнів; – робота з […]

Переваги забезпечення єдності педагогічних вимог →  27 Лютого, 2014

У створенні і розвитку учнівського колективу, формуванні моральних, трудових якостей учнів, спрямуванні їх поведінки потрібний єдиний фронт школи, вчителів, педагогічних організацій, сім’ї. Єдність педагогічних вимог – найважливіша умова успішного формування і виховання учнівського колективу. Єдина лінія виховного впливу спрямовує навчальну, суспільно корисну, трудову діяльність учнів, сприяє набуванню ними належного досвіду поведінки. А. С Макаренко підкреслює, […]

Навчальна робота дітей шкільного віку в сім’ї →  26 Лютого, 2014

Найважливіше завдання батьків – прищепити дітям правильне уявлення про навчання як про свій найперший обов’язок, виховати в них свідоме ставлення до виконання навчальних завдань. З перших кроків навчання треба виховувати в дітей розуміння того, що навчання є засобом підготовки до життя, до суспільно корисної трудової діяльності. Навчання для дітей – серйозна праця; воно вимагає систематичного […]

Праця як фактор виховання дітей у сім’ї →  26 Лютого, 2014

У сім’ї діти виконують різну роботу: навчальну, по самообслуговуванню, господарсько-побутову, сільськогосподарську. Розумова і фізична праця сприяє всебічному розвитку дітей, привчає робити все своїми руками, створювати навколо себе красу, порядок, затишок. У домашній праці в дітей виробляється любов і чуйне ставлення до членів сім’ї, до батьків, уміння підпорядковувати свої бажання і прагнення інтересам сімейного колективу, інтересам […]

Погляди експертів на виховання потреб у дітей →  24 Лютого, 2014

Навчання і праця як засіб всебічного розвитку духовних і фізичних сил дитини є в той же час засобом задоволення її потреб. Потреби – це стимул, який спрямовує людську волю до праці. Відзначаючи роль потреб, вчені відзначать, що потреба, яка задоволена, викликає нову потребу. Безперервне зростання потреб становить важливий стимул суспільного прогресу. Потреби відіграють важливу роль […]

Виховання характеру та культури поведінки дітей в сім’ї →  23 Лютого, 2014

Виховання моральних якостей, рис характеру, культури поведінки – дуже важливе завдання сім’ї у формуванні особистості дитини. Справа морального виховання дітей в сім’ї вимагає тісного зв’язку всіх виховних заходів із завданнями розвитку суспільства. Залежно від віку дітей моральне виховання в сім’ї здійснюється по-різному. На дітей можна вплинути переконуванням у формі роз’яснення, бесіди, особистим прикладом або забороною. […]

Важливість проведення індивідуальної роботи з батьками →  18 Лютого, 2014

Однією з форм зв’язку школи з сім’єю є індивідуальні бесіди з батьками. Для таких бесід з батьками можна запрошувати до школи з питань навчання і поведінки учнів. Індивідуальні бесіди слід проводити не тільки з тими батьками, діти яких не встигають у навчанні чи порушують дисципліну. Дуже корисні і потрібні також зустрічі класного керівника, директора чи […]