Організація загальношкільних і класних зборів батьків →  18 Лютого, 2014

Загальношкільні збори батьків проводять 2- 3 рази на рік. Як правило, такі збори скликають на початку навчального року і в кінці першого або на початку другого півріччя. На початку першого півріччя на зборах виступає директор школи з доповіддю про підсумки минулого навчального року та завдання школи і батьків у новому навчальному році. Тут же добре […]

Батьківський комітет та особливості його роботи →  16 Лютого, 2014

Батьківський комітет – орган батьківської громадськості, що сприяє здійсненню навчально-виховних завдань школи. Завдання його і роль визначаються спеціальним положенням, затвердженим Міністерством освіти. Батьківський комітет обирають на початку навчального року строком на один рік. До його складу входять представники від батьків кожного класу. До складу батьківського комітету входить також директор школи. З числа членів комітету обирають […]

Технічні гуртки на їх вплив на розвиток молодого спеціаліста →  11 Лютого, 2014

Важливу роль у розвитку вітчизняної наукової діяльності відіграють технічні гуртки. У різноманітних технічних гуртках – авіа- і судномодельних, радіотехнічних, кібернетичних – студенти ознайомлюються з передовою технікою, вчаться конструювати – виготовляють прилади, діючі моделі, наочні посібники, макети, набувають умінь і навичок керувати машинами, агрегатами, працювати на верстатах. Заняття в технічних гуртках тісно пов’язані з навчальною програмою. […]

Оцінка переваг роботи предметних гуртків →  11 Лютого, 2014

Дублюючи програми загальноосвітніх дисциплін, предметні гуртки – літературні, історичні, математичні, географічні і т. д.- є важливим засобом розширення і поглиблення знань, умінь і навичок учнів з різних галузей науки і техніки, виробництва, літератури і мистецтва. Заняття в предметних гуртках сприяє всебічному розвитку учнів, піднесенню їх загальнокультурного рівня, прищеплює навички самостійної творчої праці, дає основи дослідницької […]

Завдання і основний зміст освіти в сучасній школі →  4 Лютого, 2014

Зміст освіти в старших класах, де учні вивчають систематичні курси основ загальноосвітніх предметів органічно зв’язаний із змістом освіти в початкових класах та є природним його продовженням. На основі систематичного й більш поглибленого вивчення явищ природи і суспільного життя у школі підвищується рівень всієї роботи по формуванню в учнів світогляду, розвитку у них пізнавальних здібностей, виробленню […]

Режим і правила внутрішнього розпорядку в школі →  4 Лютого, 2014

Щоб організація навчання учнів, їх позакласної, позашкільної роботи була педагогічно правильною, потрібен певний режим, чіткий внутрішній розпорядок. Шкільний режим будується на науковій основі і має відповідати навчально-виховним завданням школи, рівню розвитку і віковим особливостям учнів, сприяти їх успішному навчанню і праці, формуванню фізичних і духовних здібностей. Основні положення, що стосуються організації роботи школи, її внутрішнього […]

Підбір навчального обладнання та робота навчально-дослідної ділянки →  2 Лютого, 2014

Навчально-дослідна ділянка створюється при школі як база для проведення навчально-дослідної і практичної роботи з природознавства і біології, прищеплення учням навичок і вмінь вирощування сільськогосподарських рослин і тварин. Розмір навчально-дослідної ділянки залежно від типу школи і кількості учнів має дорівнювати від 0,5 до 2 га. Планування ділянки залежить від того, на кого вона розрахована: тільки на […]

Формування інформаційно-комп’ютерного середовища для навчання →  1 Лютого, 2014

Багато галузей людської діяльності, в тому числі і освіта, стрімко розвиваються за рахунок впровадження різних інновацій, зокрема, за рахунок педагогічних інновацій. Створення педагогічних інновацій обумовлено необхідністю вдосконалення змісту і форми навчання у відповідність з мінливими вимогами суспільства до особистості. В основі всіх педагогічних інновацій лежать інформаційній технології. Один з основних напрямків ІКТ полягає у розвитку […]

Принципи оснащення шкільного будинку і садиби →  1 Лютого, 2014

Шкільний будинок і садиба повинні відповідати вимогам навчально-виховної роботи школи. Ці вимоги в основному такі: а) будинок школи треба споруджувати якнайближче до центра шкільного мікрорайону і далі від багатолюдних, шумних і курних вулиць; на деякій відстані від інших будинків, щоб забезпечити доступ сонячного проміння; б) архітектура будинку повинна бути розрахована на максимальну інсоляцію і доступ […]

Організація обліку і звітності у школі →  27 Січня, 2014

Діяльність школи, спрямована на виконання роботи та облік поставлених перед нею державних завдань, а це процес вимагає від школи чіткого обліку всієї и роботи. Систематичний і всеохоплюючий облік дає можливість бачити позитивні сторони і недоліки, відповідно планувати і спрямовувати діяльність педагогічного колективу, керівництво школою. У школі ведеться первинний облік, на основі якого складають статистичну і […]