Порядок зберігання навчальних матеріалів у школі →  27 Січня, 2014

Дбаючи про цілість навчального обладнання і посібників, про їх правильне використання, треба додержувати таких правил: а) навчальні карти на планках зберігати у вертикальних стояках з гніздами, а карти на підклейці, згорнуті по розрізах, – у шафі типу комода або в звичайній, з поличками; б) таблиці, картини, діаграми, схеми зберігати в шафі з висувними шухлядами або […]

Методи підготовки підручників до програмованого навчання →  20 Січня, 2014

Однією з особливостей програмованого навчання є те, що навчаюча програма, яка становить його основу відіграє важливу роль не тільки як форма визначення змісту навчального процесу, а й як засіб ефективного засвоєння учнями знань. Визначаючи зміст наукової дисципліни, навчаюча програма, так би мовити, анатомує його, розчленовує весь дидактичний матеріал на окремі елементарні відрізки, які розташовуються в […]

Суть впровадження програмованого навчання →  20 Січня, 2014

Програмоване навчання ґрунтується на поділі процесу засвоєння учнями навчального матеріалу на елементарні відрізки і чіткому визначенні як змісту самого навчального матеріалу, так і змісту навчальної діяльності учнів на кожному з цих відрізків. Програмування процесу навчання передбачає виявлення логічної структури і центральних понять навчального матеріалу. На цій основі весь навчальний матеріал групують навколо цих центральних понять. […]

Психологічні основи процесу естетичного сприймання →  19 Січня, 2014

Естетичне сприймання дійсності, розуміння пре красного в житті і мистецтві, прагнення до його творення зв’язане з різними сферами психічної діяльності. Естетичне ставлення до казки чи малюнка так само, як і до музичного твору, виникає в дитини поступово. Уміння сприймати естетичні якості предметів і явищ, творів мистецтва розвивається в дітей під впливом виховання. Завдяки розвитку пізнавальних […]

Естетичне виховання в процесі шкільного навчання →  19 Січня, 2014

Естетичне виховання, як і інші складові елементи сучасного виховання, здійснюється насамперед у процесі навчання. Між естетичним вихованням і вивченням основ наук існує тісний зв’язок. Кожний навчальний предмет не тільки користується засобами мистецтва для активізації розумової діяльності учнів, глибшого, повнішого засвоєння ними знань, а й сам сприяє естетичному вихованню учнів, виробленню в них певних естетичних понять, […]

Психологічні основи розумового виховання →  16 Січня, 2014

Розумове виховання, що здійснюється в процесі навчання і праці, відбувається як складний психологічний процес, зв’язаний з формуванням понять, розвитком мислительних операцій, виробленням системи суджень, переконань, світогляду. Розумова психічна діяльність відбувається як аналітико-синтетична діяльність кори головного мозку, на основі утворення різносторонніх асоціативних зв’язків. Утворені асоціативні зв’язки, що перетворюються у все більш узагальнюючі системи, становлять основу інтелектуального […]

Розумове виховання і процес формування особистості →  16 Січня, 2014

Розумове виховання становить важливу складову частину теорії і методики виховання. Воно відіграє основоположну роль у формуванні духовного обличчя підростаючого покоління. Вирішальне значення для розумового виховання мають об’єктивні фактори – вплив суспільної свідомості і суспільної практики. У нерозривній єдності з об’єктивними факторами діють суб’єктивні фактори, що становлять організований вплив на особистість освіти, навчання і виховання. Об’єктивні […]

Основні принципи перевірки і оцінки знань учнів →  15 Січня, 2014

Перевірка і оцінка знань, умінь та навичок учнів у школі – не самоціль. Вона становить складову, органічну частину всього навчально-виховного процесу і повинна відповідати навчально-виховним завданням школи. Правильно, всебічно виявити знання і навички учнів учитель може лише в процесі їх навчальної і практичної діяльності. Саме це вказує на органічний зв’язок перевірки і оцінки знань учнів […]

Перевірка і оцінка знань учнів – важливий компонент процесу навчання →  15 Січня, 2014

Перевірка і оцінка знань, умінь та навичок учнів є невід’ємною складовою частиною навчально-виховного процесу. Без систематичної перевірки і контролю засвоєння учнями знань, умінь і навичок не можна правильно організувати навчальний процес, забезпечити його ефективність. Як складові компоненти процесу навчання перевірка і оцінка знань мають на меті не тільки забезпечити контроль за роботою учнів, а й […]

Характеристика методик організації колективу учнів →  14 Січня, 2014

Ознаками колективу є його ідейна єдність, цілеспрямованість, спільність мети і дій, усвідомлення кожним членом колективу його загальних завдань як своїх особистих. А це досягається тільки в процесі різносторонньої цілеспрямованої колективної діяльності. Тому колектив учнів, як суспільно спрямоване об’єднання, зв’язане ідейно і організаційно, може існувати і розвиватись лише на основі різносторонньої суспільно корисної діяльності. У процесі […]