Формування сучасного учнівського колективу →  14 Січня, 2014

Проблема формування і розвитку колективу учнів – одна з центральних проблем сучасної педагогіки. Учнівський колектив розглядається педагогікою і як мета, і як фактор виховання. Демократія є одним з основних принципів життя і моралі суспільства. Демократичний суспільний лад породжує суспільні відносини між людьми, створює базу для об’єднання їх в дружний, згуртований колектив. Демократія як принцип сучасної […]

Роль директора школи в керівництві навчально-виховною роботою →  7 Січня, 2014

Повсякденне педагогічне керівництво школою здійснюють директор школи і його заступник по навчальній частині, тобто завуч. Директор школи відповідає за всю навчально-виховну і господарську діяльність школи. Своєю роботою він забезпечує практичну реалізацію рішень міністерства освіти і науки про школу, правильну розстановку і використання педагогічних кадрів, необхідні матеріальні умови для роботи школи, комплектує школу учнями і відповідає […]

Опис етапів розробки планування шкільної роботи →  28 Грудня, 2013

План роботи школи складають на навчальний рік. У ньому, виходячи з конкретних умов, визначають основні заходи, що їх має здійснити колектив педагогів і учнів, щоб забезпечити успішне здійснення завдань, які ставляться перед школою. Річний план – це конкретна програма дій колективу школи. План роботи включає такі розділи: I. Вступ. На основі аналізу роботи за минулий рік […]

Головні завдання процесу інспектування шкіл →  27 Грудня, 2013

Інспектування є формою державної перевірки роботи шкіл. Органи освіти здійснюють контроль і перевірку роботи школи за допомогою інспекторського апарату міністерства освіти. Інспектування має забезпечувати неухильне здійснення освітньої політики та всебічно сприяти поліпшенню якості навчально-виховної роботи школи. Найважливішим у піднесенні ефективності інспектування є його систематичність і цілеспрямованість, кваліфікованість, уміння оперативно усунути виявлені недоліки, на місці виправити […]

Характеристика роботи органів державної освіти →  27 Грудня, 2013

Організація шкільної справи, система керівництва і контролю за роботою загальноосвітніх шкіл здійснюється органами державної влади відповідно до державної політики в галузі народної освіти, законів і постанов уряду. Безпосереднє керівництво школою здійснюють міністерства освіти в регіонах. Існування самостійних міністерств освіти дає можливість враховувати національні особливості, всебічно сприяти розвитку культури, національної форми і змісту освіти. Дії міністерств […]

Визначення предмету наукового школознавства →  26 Грудня, 2013

Школознавство розглядає питання організації управління шкільною справою. Як і будь-яка інша галузь державного і господарського будівництва чи культури, шкільна справа вимагає наукових методів організації і управління. В Величезні досягнення народу в усіх галузях економіки і культури є результатом неухильного удосконалення системи організації і планування, методів керівництва. Нові завдання, що стоять перед школою вимагають докорінного поліпшення, […]

Короткий опис суті процесу навчання →  26 Грудня, 2013

Навчання як процес, що має на меті озброїти учнів науковими знаннями, практичними навичками і вміннями, становить важливий компонент формування особистості. Навчання включає діяльність учителя – організатора і ке­рівника навчально-виховного процесу і діяльність учнів, які свідомо й активно опановують знання, навички, вміння. Діяльність учителя полягає у повідомленні, доведенні до свідомості учнів системи наукових знань, керівництві психологічною […]

Психологічні компоненти успішного засвоєння знань →  25 Грудня, 2013

Ефективність засвоєння знань залежить від ряду психологічних компонентів пізнавальної діяльності учня — мотивів, інтересу, уваги, пам’яті, вольових та емоціональних процесів, які в тій чи іншій мірі спонукають учнів до навчальної праці. Засвоєння знань насамперед залежить від зовнішніх і внутрішніх стимулів, які спрямовують діяльність учня. Стимули, що застосовуються в процесі навчання, стають важливим дійовим фактором активізації навчальної […]

Зміст вищої освіти у сучасних школах →  25 Грудня, 2013

Зміст загальної освіти в середній школі характеризується вимогами дальшого поглиблення знань учнів з різних галузей науки, ознайомлення їх з досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки і культури, сприяє формуванню в учнів системи наукових поглядів на найважливіші явища природи і суспільства. Зміст освіти спрямований на те, щоб озброїти учнів основами наукових, технічних знань, забезпечити підготовку молодого покоління […]

Емоційні особливості підвищення психологічної стійкості →  24 Грудня, 2013

Внутрішні ресурси також різноманітні, вони охоплюють всі рівні структури особистості. На особистісному рівні відносин стійкість підтримується прийняттям себе і навколишнього світу. На когнітивному рівні – адекватністю оцінки подій і розумінням сенсу життя. У сфері поведінки – життєвою активністю, ефективної вольовою регуляцією, здатністю подолання труднощів. У комунікативній сфері – відкритістю спілкування, задоволеністю займаним соціальним статусом. Важлива […]