Важлива практична складова сучасної професійної підготовки випускника →  17 Січня, 2015

Сучасна ситуація у сфері вищої освіти вимагає осмислення місця наукової роботи в процесі професійної підготовки випускника у вузі. Що ж змінилося в організації вищої освіти за останні роки? З освітньої практики вищої школи зникло поняття фундаментальну наукову освіту, метою якого була суто наукова підготовка кадрів. Різні форми освіти в аспірантурі та докторантурі були покликані надати […]

Актуальність вирішення проблеми спілкування у вітчизняних ВНЗ →  14 Січня, 2015

Все життя людини пов’язана зі спілкуванням. Становлення і розвиток особистості людини – це вступ його в контакт з навколишнім світом, пізнання цього світу. Гармонійне існування особистості у світі – це здатність до діалогічного спілкування, здатність і бажання пізнання іншої людини. Людина – це саме велике чудо з усіх чудес, які є на Землі. Протягом багатьох […]

Головні особливості та важливість методичної роботи в школі →  25 Грудня, 2014

Методична робота в школі – серйозний засіб підвищення кваліфікації вчителів. Вимоги, що ставляться до навчально-виховної роботи, зобов’язують кожного вчителя систематично працювати над підвищенням свого теоретичного рівня, педагогічної майстерності. Методична робота в школі ведеться в різних формах і різними способами. Однією з таких форм є методичні об’єднання вчителів 1-3 класів і предметні комісії, які об’єднують вчителів […]

Головні труднощі у розробці системи шкільних уроків →  7 Грудня, 2014

Щоб правильно підготувати й провести уроки треба визначити його місце в системі уроків, що охоплює певну тему або розділ програми. Планування уроків у їх системі дає можливість точно розподілити навчальний матеріал по окремих уроках, визначити характер та тип, структуру кожного з них, розгорнути їх зміст у логічному плані, визначити освітні й виховні завдання вивчення теми. […]

Підготовка вчителя до складання плану уроку →  7 Грудня, 2014

Вирішальне значення в організації і проведенні уроку має підготовка до нього вчителя. Визначивши місце даного уроку в усій їх системі, продумавши зміст, дидактичний матеріал і методи його опрацювання, типові особливості, вчитель складає план. У поурочному плані має бути чітко сформульована тема і мета, основний зміст (вузлові питання) уроку, дано орієнтовний розподіл дидактичного матеріалу на різних […]

Короткий опис головних типів шкільних років →  7 Грудня, 2014

Уроки своєю організаційною формою і змістом бувають дуже різноманітними. Однак, залежно від дидактичної мети, особливостей навчального матеріалу, форм і методів навчання й інших факторів, структура уроку може повторюватись, набирати певних типових ознак. Урок засвоєння нових знань має на меті опанування учнями нового навчального матеріалу. На таких уроках центральне місце займає ознайомлення учнів з новими фактами […]

Заохочування як метод морального виховання →  30 Листопада, 2014

Заохочування має на меті спрямувати поведінку учня в потрібному напрямі, зміцнити в ньому впевненість у своїх силах і на цій основі посилити прагнення до позитивних вчинків, прагнення добитись певних успіхів. Схвалюючи і заохочуючи все добре, позитивне в поведінці учня чи колективу, вихователь дає певну оцінку цьому позитивному і тим самим сприяє моральному зростанню вихованців. Заохочування, […]

Формування особистості учня як психологічний процес  →  23 Листопада, 2014

Формування особистості учня – складний психологічний процес, що відбувається під впливом різносторонніх виховних факторів -1 навчання, праці, впливу колективу учнів і педагогів, громадської організацій, сім’ї та ін. У формуванні особистості провідну роль відіграє розвиток її свідомості. Свідомість як вища форма психічної діяльності людини включає різні види психічної діяльності: відчуття, сприймання, уявлення, мислення, почуття, волю. Свідомість […]

Важливість автоматизації в сфері управління промисловим підприємством →  23 Листопада, 2014

Розвиток вітчизняної харчової промисловості знаходиться на стадії стрімкого розвитку, оскільки за останні роки основні фонди більшості підприємств не оновлювалися. В такій ситуації у підприємства є лише два виходи – залишатися на місці або почати процес модернізації, який дозволить виробляти не лише дешеву, але й якісну та конкурентоспроможну продукцію. Ми звернули увагу на те, що більшість […]

Аналіз критерів та способів оцінки знань учнів →  23 Листопада, 2014

Оцінюючи знання учня, вчитель індивідуально підходить до нього, беручи до уваги його відповіді, письмові, графічні роботи та інші види навчально-трудової діяльності, звертаючи увагу не тільки на кількість помилок у відповідях, а й на характер їх, на якість виконаного завдання в цілому, враховуючи при цьому всі позитивні і негативні сторони. Зміст і обсяг матеріалу, що підлягає […]