Підходи до виховання естетики поведінки учнів →  18 Серпня, 2014

Мистецтво відіграє важливу роль у формуванні особистості, естетики її поведінки. Школа повинна з перших кроків навчання виховувати естетику поведінки. У вихованні нової людини, яка має гармонійно поєднувати в собі духовне багатство, моральну чистоту, фізичну досконалість, естетиці поведінки належить важливе місце. Естетика поведінки збагачує духовний світ людини, вона є важливим елементом її загальної культури. В людині […]

Переконування – метод морального та виховного впливу на свідомість →  18 Серпня, 2014

Переконування розкриває ї доводить до свідомості суть моральних норм, допомагає виробити певні моральні поняття, подолати негативні риси поведінки. Але засвоєні моральні норми, правила, вимоги стають нормою поведінки учнів тільки тоді, коли ці норми, правила, вимоги свідомо сприйняті, коли вони глибоко переживаються, підкріплюються відповідними навичками та звичками. Глибокі моральні почуття зароджуються тоді, коли ідею, яку усвідомлюють […]

Використання праці як засобу виховання →  12 Серпня, 2014

Людською працею створюються всі матеріальні й духовні блага суспільства; у процесі праці вдосконалюється сама людина, формується її особистість. На всіх етапах розвитку людства праця і зв’язані з нею суспільні відносини зумовлювали формування людини. Проте тільки в суспільстві, вільному від експлуатації і поневолення, праця стає дійовим фактором всебічного розвитку людини, формування її фізичних і духовних сил. […]

Роль світогляду у вихованні моральних навичок та звичок поведінки →  12 Серпня, 2014

Між усвідомленням того, як треба діяти, і звичкою поведінки, між усвідомленням свого вчинку самим вчинком часто буває розрив. Мій досвідрішуче підтверджує, писав А. С. Макаренко, що відстань між елементами чистого усвідомлення і прямими мускульними витратами досить значна і що вкрай необхідним є певний ланцюг зв’язуючих простіших і більш матеріальних елементів. Етична норма стає реальною, дійсною, […]

Технічні засоби та сучасні комп’ютерні системи у навчанні →  4 Серпня, 2014

Передавати інформацію, переробляти її, засвоювати і застосовувати можна за допомогою спецальних пристроїв та комп’ютерних систем. Сучасні комп’ютери, які приймають, запам’ятовують і передають інформацію, здійснюють контроль, являють собою важливий технічний засіб навчання. Комп’ютери з кількох джерел дістає інформацію, обробляє її, аналізує і в узагальненому вигляді передає на вихід об’єкта. Одночасно машина дістає інформацію з виходу об’єкта, […]

Етапи здійснення загального обов’язкового навчання учнів →  3 Серпня, 2014

Здійснення загального обов’язкового навчання – одне з найважливіших завдань школи. Воно залежить насамперед від оперативності керівництва, якості навчання і виховання. Завдання школи – забезпечити роз’яснювальну роботу серед населення, добитися, щоб усі діти вчилися, регулярно відвідували школу, набували потрібних знань і практичних умінь, виховувались гідно, щоб у школі не було другорічників, відсіву учнів. Добре поставлене навчання, […]

Завдання трудового виховання учнів у сучасній школі →  31 Липня, 2014

Трудове виховання передбачає психологічну і практичну підготовку учнів до праці, що включає формування в них трудових навичок і вмінь, вироблення трудової культури, позитивного ставлення до праці. Трудове виховання – це насамперед виховання любові до праці, усвідомлення учнями ролі праці в житті людей; це створення в них правильних уявлень і понять про працю, формування на цій […]

Аналіз наукових поглядів на виховання свідомої дисципліни учня →  30 Липня, 2014

Дисципліна  –  це неухильне додержання встановленого порядку, сумлінне виконання своїх обов’язків, вимог колективу, свідоме підкорення поведінки людини громадському обов’язку. Тверда дисципліна передбачає ще й свідомість і добровільність. Свідома дисципліна виявляється в довір’ї і організованості, товариському ставленні і повазі до людини, самостійності, в ставленні до праці, до власності, до колективу, суспільства, в подоланні перешкод на шляху […]

Роль колективу у формуванні світогляду учнів у школі →  16 Липня, 2014

У формуванні світогляду учнів важливу роль відіграє шкільний, класний колектив і суспільні організації. Учень, говорив А, С. Макаренко, не обертається в порожньому просторі, а зв’язаний своїми обов’язками або відносинами з колективом, своїм обов’язком, своєю честю відносно колективу. Особистість формується, за висловом К. Д. Ушинського, не тільки під впливом “сформованого характеру”, а й під впливом характерів, […]

Головні фактори формування світогляду сучасних школярів →  16 Липня, 2014

Світогляд сучасних учнів формується на основі нових суспільних відносин у процесі активної творчої діяльності. Творча активність учнів виховується в органічній єдності з навчанням, суспільно корисною продуктивною працею. Суспільно корисна діяльність учнів стає важливим засобом формування демократичного світогляду, джерелом загартування. Але таким джерелом вона стає тоді, коли зумовлена навчально-виховними завданнями, педагогічно спрямована. Сучасні педагоги підкреслюють виховну […]