Вплив національних систем фізичного виховання на відродження Олімпійських ігор сучасності →  Травень 19, 2011

Вплив національних систем фізичного виховання на відродження Олімпійських ігор сучасності Під впливом педагогічних ідей Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці та освітньої діяльності ідеологів французької революції в багатьох країнах почали виникати товариства сприяння фізичному вихованню дітей, з’явились школи нового напрямки і керівництва з гімнастики. У 70 -90 – pp. ХУШ ст. школи нового типу з’явилися […]

Виробнича гімнастика та її роль у збереженні нормального рівня працездатності людини →  Травень 19, 2011

Виробнича гімнастика та її роль у збереженні нормального рівня працездатності людини Виконання фізичних вправ у режимі робочого дня стало невід’ємною частиною праці. Основне завдання виробничої гімнастики – поліпшення функціонального стану організму, підтримки високого рівня працездатності й збереження здоров’я працюючих. Одна з основних умов збереження високої професійної працездатності – перемикання діяльності. Таким перемикаючим моментом і є […]

Специфіка фізичної підготовки підрозділів НКВС – “СМЕРШ” →  Травень 18, 2011

Специфіка фізичної підготовки підрозділів НКВС – “СМЕРШ” Органи державної безпеки у вигляді ВНК – ОГПУ були створені більшовиками 1 січня 1919 року. Особливі відділи в збройних силах зберігалися. Змінювалася лише їх відомча належність. Так, під час Великої Вітчизняної війни 19 квітня 1943 року за наказом Й.В. Сталіна було створено Головне управління військової контррозвідки “СМЕРНІ” (Смерть […]

Нові дисципліни сучасного волейболу →  Травень 18, 2011

Нові дисципліни сучасного волейболу Волейбол – один із наймасовіших та демократичних видів спорту. Саме ця гра дає таку активну діяльність, про яку ще Рене Декарт сказав: “Спостерігайте за вашим тілом, якщо бажаєте, аби ваш розум працював вірно”. Волейбол та його правила гри пройшли довгий шлях еволюції, протягом якого все було спрямовано на видовищність та доступність […]

Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху →  Травень 18, 2011

Зміст фізичної підготовки та виховання молоді в системі скаутського руху Скаутинг, як і будь-яке молодіжне об’єднання, намагається задовольнити основні потреби підростаючого покоління. Засновником скаутингу став лорд Беден Паул на початку XX ст. З того часу скаутський рух набрав сили й ім’я його засновника широко відоме тепер кожному з багатьох скаутів у всьому світі. У період […]

Вплив сім’ї на становлення особистості підлітка →  Травень 17, 2011

Вплив сім’ї на становлення особистості підлітка Кожний вік являє собою особливі зміни у психічному й фізичному розвитку та характеризується множиною властивостей, які дуже важливі на кожному віковому етапі розвитку. Але саме підлітковий вік є одним із найскладніших періодів в онтогенезі. По-іншому цей вік називають “перехідним”, “важким”, “критичним”, “середнім”. Г.С.Костюк визначає підлітковий вік, як важкий період […]

Основні напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі →  Травень 17, 2011

Основні напрями діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі Педагогічний аналіз ролі та діяльності різних соціальних інституцій і груп як середовища та чинників соціалізації дозволяє вітчизняним і зарубіжним ученим виокремити унікальні якості й роль суспільної системи освіти й особливості такого освітнього закладу, як школа. Адже для всіх інших інститутів соціалізації її успішність  є лише  умовою  їхньої […]

Педагогічне спілкування →  Травень 17, 2011

Педагогічне спілкування Спілкування – комунікативна взаємодія між суб’єктами.  Професійне педагогічне спілкування – комунікативна взаємодія педагога з іншими учасниками навчально-виховного процесу (учнями, батьками учнів, колегами), спрямована на передачу навчальної інформації (знань, умінь і навичок) та виховання учнів, на встановлення сприятливого психологічного мікроклімату, оптимізацію діяльності та стосунків. Цьому спілкуванню потрібно вчитись. Как-Калик структурував педагогічне спілкування  за етапами. […]

Засоби регулювання психічного та функціонального стану →  Травень 17, 2011

Засоби регулювання психічного та функціонального стану Для того, щоб зберегти й поліпшити фізичну й розумову працездатність людей, забезпечити їм нормальну життєдіяльність, необхідно розробити шляхи та засоби регуляції цих навантажень, навчити пристосовуватись до них. У розв’язанні цих проблем, окрім інших наук (фізіології, гігієни і т.д), активну участь бере й психологія.   Психологи, вивчаючи особливості застосування психології […]

Особливості психологічного дослідження порушень діяльності мислення при шизофренії →  Травень 16, 2011

Особливості психологічного дослідження порушень діяльності мислення при шизофренії Шизофренія являє собою психічну хворобу з дуже різноманітною симптоматикою. Головним проявом шизофренії є специфічні порушення особистості, її психічної сфери та сфери соціальних контактів. Одним із симптомів, які найчастіше зустрічаються при психічних захворюваннях, є порушення мислення. При однотипності глибинних порушень у сфері мислення існує велика кількість різних клінічних […]