Особливості організації навчального процесу в українських рідних школах Канади →  13 Травня, 2011

Особливості організації навчального процесу в українських рідних школах Канади На початку XX ст. українські рідні школи в Канаді були однокласними, працював у них один учитель, який проводив заняття одночасно з учнями різних років навчання і з різних українознавчих дисциплін. У класі нерідко перебувало від 20 до 30 дітей, а траплялося, що й удвічі більше. Школа […]

Методика організації виховної роботи з батьками →  12 Травня, 2011

Методика організації виховної роботи з батьками 1) Сутність виховної роботи з батьками. 2) Напрями виховної роботи з батьками. 3) Форми виховної роботи з батьками. 1. Сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для людини. Сім’я не є ізольованим мікро-середовищем. Різноманітні зовнішні чинники впливають на її виховну функцію. Важлива роль належить закладам освіти […]

Класна година як основна форма виховної роботи →  12 Травня, 2011

Класна година як основна форма виховної роботи 1) Сутність та мета класної години. 2) Основні функції класної години. 3) Компоненти класної години. 4) Форми проведення класної години. 1. Класні години є найбільш поширеними та найбільш організаційно простими формами виховної діяльності. Класна година – спеціально організована ціннісно-орієнтована спільна діяльність вчителя та учнів, що сприяє формуванню в […]

Організаційні форми виховної роботи →  12 Травня, 2011

Організаційні форми виховної роботи 1. Позакласна виховна робота – це різноманітна діяльність вчителів, вихователів, що здійснюється в позаурочний час і спрямована на виховання учнів. Її мета полягає у задоволенні інтересів і запитів дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у різних сферах діяльності та спілкуванні. Домінуюча роль в її організації належить класному керівнику. Позакласна […]

Підлітковий вік →  9 Травня, 2011

Підлітковий вік Підлітковий вік охоплює період розвитку дитини від 11 до 15 років. Він є органічним продовженням молодшого шкільного віку і водночас відрізняється від нього. Його називають перехідним, тому що відбувається перехід від дитинства до юності в фізичному, психічному і соціальному аспектах. Анатомо-фізіологічні особливості. Підлітковий вік — період складних анатомо-фізіологічних змін в організмі людини. Фізичний […]

Контакт у педагогічному спілкуванні →  7 Травня, 2011

Контакт у педагогічному спілкуванні Контакт – особливий стан взаєморозуміння, співпереживання і готовності до взаємодії. В педагогічному діалозі найлегше досягти контакту. Контакт у педагогічній взаємодії прямо залежить від рольової позиції у спілкуванні. Рольова позиція в спілкуванні – стійка, усвідомлена сукупність ставлень вчителя до своїх співрозмовників. Ерік Берн описав рольові позиції в спілкуванні. За Еріком Берном кожна […]

Юнацький вік →  7 Травня, 2011

Юнацький вік Рання юність (від 15 до 18 років) — вік безпосередньої підготовки підростаючої особистості до життя як дорослої людини, вибору професії, виконання соціальних функцій. Анатомо-фізіологічні особливості. Фізичний розвиток старшокласників характеризується подальшими анатомо-й фізіологічними змінами. У цей період закінчується видозмінення організму, яке, у зв’язку із статевим дозріванням, розпочалося в підлітковому віці. Юність — завершальний етап […]

Мовлення і комунікативна поведінка педагога. Майстерність педагогічного спілкування. →  7 Травня, 2011

Мовлення і комунікативна поведінка педагога. Майстерність педагогічного спілкування. Короткий план статті: 1. Поняття мовлення вчителя (пед.мовлення), його види і професійні особливості. 2. Функції мовлення вчителя і комунікативна поведінка вчителя. 3. Визначення та структура пед. спілкування. 4. Правила пед. спілкування. 5. Контакт у пед. взаємодії 6. Стиль спілкування як форма стосунків педагога з учнями. 7. Бар’єри […]

Індивідуальні особливості учнів →  5 Травня, 2011

Індивідуальні особливості учнів Кожній дитині притаманні самобутні й неповторні риси та якості: індивідуальні властивості нервової системи, темперамент, інтереси, здібності, особливості мислення, уяви, пам’яті, емоцій, вольових дій, життєвий досвід, активність, темп роботи, швидкість засвоєння навичок тощо. Тому всередині кожної вікової групи існують індивідуальні відмінності, що залежать від природних задатків, умов життя і виховання дитини. Індивідуальні відмінності […]