Архів категорії »Педагогіка вищої школи« Підписатися на цю статтю

Місія і цілі вищої освіти →  23 Лютого, 2013

За міжнародною стандартною класифікацією вищій освіті відповідають два найвищих із семи освітніх рівня. Це означає, що вища школа в освітній рівневій піраміді є завершальною ланкою формальної освіти і приводить до найвищих ступенів, кваліфікацій. Тобто вища освіта покликана максимально розвинути особистість, ґрунтовно підготувати її до входження в ринок праці та самостійне суспільне життя, а відтак сприяти […]

Психологічний аналіз процесу управління у сфері вищої освіти →  22 Лютого, 2013

Управління в системі «особистість-особистість» полягає в реалізації керівником конструктивної, регулятивної, комунікативної та оцінно-ко­ригувальної функцій, які забезпечують ефективний вплив на людей, щоб гарантовано виконувати завдання сумісної діяльності. Сутність такої ді­яльності полягає в організації мотивованих відносин у колективі задля успішного вирішення навчально-виховних завдань. Функції управління – це та роль, яку виконує керівник на певному етапі управління відповідно […]

Характеристика основних напрямів реалізації функцій виховання студентів вищих навчальних закладів →  20 Лютого, 2013

Викладач розвиває у студента прагнення і вміння до духовної взаємо-присутності як найширшого діалогу. Таке спілкування на відстані благо­творне для нього. Студент повинен уміти формулювати запитання щодо проблем, які його хвилюють, які вже самі по собі вміщують і відповідь. Духовна близькість двох суб’єктів розвіює сумніви, надає душевну під­могу, мобілізує суб’єкта на досягнення життєвих цілей. Поради молодому […]

Європейська система трансферу і накопичення кредитів →  19 Лютого, 2013

Традиційна для багатьох країн Європи система організації навчального процесу зазнає суттєвих змін за рахунок упровадження комбінованих форм ор­ганізації начального процесу, нових інформаційних технологій навчання, роз­витку ідей мобільності викладачів та студентів. Але домінуючим чинником змін слід назвати запровадження кредитно-трансферної накопичувальної системи (ECTS), яка є ефективним інструментом для практичної реалізації цих іннова­цій та допомагає розробляти, описувати та […]