Психологічні механізми, критерії та етапи розвитку моральної свідомості людини →  19 Лютого, 2013

Завдання виховання студентської молоді можна реалізувати сповна, якщо ми керуємося адекватними психологічними теоріями, проникаємо “у внутрішню сутність процесів розвитку особистості» (Л.С. Виготськин). Розвиток особистості відбувається у процесі активного засвоєння, привласнення людиною тієї чи іншої культури. Особистість це соціаль­не утворення, яке відображає міру привласнення і реалізації людиною цінностей, норм, цілей, форм і засобів діяльності та ставлення […]

Компетентнісний підхід до освітніх результатів – загальні та специфічні компетентності →  19 Лютого, 2013

Останнім часом у межах Болонського процесу розробляється методологія з настроювання систем вищої освіти, що спирається на принцип формулюван­ня кваліфікацій кожного (бакалаврського, магістерського, докторського) освіт­нього циклу у вигляді результатів у термінах компетентностей (так званий компетентнісний підхід). При цьому використовуються кредити Європейської системи трансферу і накопичення кредитів (ECTS) для визначення навчально­го навантаження студентів, необхідного для досягнення освітніх […]

Психологічний аналіз педагогічної взаємодії викладача і студентів →  7 Лютого, 2013

Синонімом професіоналізму викладача часто вважають його здібність бути повноцінним суб’єктом власної науково-педагогічної діяльності та розвивати суб’єктний потенціал студента. Завдання розвивального навчання – надання студентові допомоги у становленні його як суб’єкта навчально-професійної діяльності, суб’єкта саморозвитку. Через це викладач повинен докладати спеціальне зусилля  для організації педагогічної взаємодії, яка грунтується на суб’єкт-суб’єктних взаєминах, визначає ефективність його педагогічної діяльності […]

Характеристика педагогічних позицій викладача у спілкуванні зі студентами →  3 Лютого, 2013

Активне слухання вимагає певних навичок та уміння слухати, а саме: –         візуальний контакт; –         розуміння не тільки тексту, а й почуттів; –         емпатії, поваги до співрозмовника. Уміння слухати полягає в здібності вислуховувати іншу сторону. З повагою ставитися до іншої точки зору: «Існує лише один спосіб стати хорошим співрозмовником – уміти слухати» ( К. Морлі ). […]

Розвиток вищої педагогічної освіти та педагогіки як навчальної дисципліни в системі університету (1804 – 1874 рр.) →  2 Лютого, 2013

З діяльністю імператорських університетів пов’язаний факт становлення вищої педагогічної освіти. На початку XX ст. це питання широко дискутува­лося. Існувало кілька концептуальних підходів. Поширною була ідея після-університетської педагогічної освіти, інша – полягала у поєднанні професійної і наукової підготовки вчителя в умовах університетської системи. Як наслі­док, у структурі Xарківського імператорського університету і Університету св. Володимира були започатковані […]

Ґенеза класичного університету України (1661 -1865 рр.) →  2 Лютого, 2013

Xронологічно першим в історії вітчизняної класичної університетської освіти вважається Львівський університет (1661), утворений на базі Львівської єзуїтської колегії. З часу заснування і до 1773 р. він підпорядковувався владі єзу­їтського ордена. У 1784 р. імператор Іосиф II підписав диплом про оновлення універси­тету. Крім філософського, юридичного, медичного і теологічного факультетів, до складу університету ввійшла й гімназія. Вона […]

Болонський процес →  1 Лютого, 2013

Нині світова система вищої освіти зазнає суттєвих змін у всіх її компонен­тах і характеристиках, від місії, завдань, форм реалізації до безпосередньо зміс­ту і мети навчання. Для європейських країн, крім системних змін, пов’язаних з процесами глобалізації, найважливішим чинником реформування є започаткування Болонського процесу (БП). Деякі освітяни і науковці України вважають, що змінювати існуючу систему освіти не […]

Автономізація вищої педагогічної школи (1875 – 1916 рр.) →  29 Січня, 2013

З середини 70-х років ХІХ ст. виникають перші самостійні, не залежні від класичних університетів вищі педагогічні навчальні заклади. 1875 р. відбулося відкриття Ніжинського історико-філологічного інституту кн. О. Безбородька. Інститут було створено на базі Ніжинської гімназії вищих наук (дата відкрит­тя навчального закладу – 1805 чи 1820 рр. – по-різному визначається в науко­вих виданнях), яка проіснувала до […]

Перші в Україні освітньо-виховні системи вищого рівня (1576 – 1817 рр.) →  29 Січня, 2013

Основою і організаційно-педагогічною передумовою утворення вищих на­вчальних закладів в Україні стали братські школи. На території України брат­ства як релігійно-благодійницькі організації почали виникати з середини XV ст. Одним із найвідоміших і найдавніших є Львівське, засноване при храмі Успіння Богородиці приблизно 1453 р. Наприкінці XVI – на початку XVII ст. православ­ні братства діяли в Луцьку, Острозі, Києві, […]

Поняття ліцензування та акредитація при виборі ВНЗ на сайті “Карта Знаний” →  25 Січня, 2013

Вища освіта грає надзвичайно важливу роль для молодої особистості. Тому пошук вдалого навчального закладу є дуже важливим кроком для кожного абітурієнта. Дуже добре, що є багато хороших проектів для майбутніх студентів. Одним з таких проектів є Карта Знаний (kartaznaniy.ru). Цей ресурс допомагає знати хороший навчальний заклад для тих, кого цікавить освіта за кордоном. Зараз вони […]