Архів категорії »Реклама, маркетинг та PR« Підписатися на цю статтю

Використання проектного управління у розвитку регіону →  Серпень 18, 2013

Постійна динаміка законодавчого оточення, вплив кризи та соціальних чинників – все це вимагає внесення змін в існуючу парадигму державного управління. Забезпечення стабільного економічного зростання, стійкості до кризових збурень, перехід на інноваційний шлях розвитку, формування основ нового технологічного укладу, підвищення якості життя можливо на основі дотримання умов економічної безпеки. Система економічної безпеки держави має ієрархічну структуру. […]

Розвиток особистих та професійних якостей менеджерів →  Липень 16, 2013

Для сучасного етапу розвитку освіти характерні активні інноваційні процеси, пов’язані з його демократизацією і гуманізацією, з введенням варіативних навчальних планів, нового змісту освіти, різних форм його диференціації, індивідуалізації. Розширюється соціокультурне середовище діяльності менеджера, змінюється його призначення і способи діяльності. Одним з провідних напрямків розвитку в сучасній науці став розвиток особистих та професіональних якостей менеджера середньої […]

Оперативно-новинні жанри – Прес-реліз →  Лютий 9, 2012

Це група жанрів, які оперативно передають раніше не відому новинну інформацію, яка стосується базового суб’єкта PR. Об’єкт відображення в оперативних жанрах – новинний факт, пов’язаний з діяльністю базового суб’єкта PR, предмет – подія, особа. До оперативно-новинних жанрів відносимо прес-реліз і запрошення. Прес-реліз Це основний жанровий різновид PR-текстів, простий та ефективний засіб передачі точної оперативної інформації. […]

Образно-новинні жанри – Байлайнер →  Січень 30, 2012

Образно-новинні жанри зосереджені на новинній події, проте інформацію про цю подію подає конкретна особа. Це жанри, які найчастіше підписані першою (посадовою) особою PR-суб’єкта і/або поширюються від її імені. До них відносять байлайнер, поздоровлення і лист. У цих жанрах можливе пряме авторство. Предмет образно-новинних жанрів – подія, особа чи процес. Багато текстів цього жанру відображають фатичну […]

Образно-новинні жанри – Поздоровлення →  Січень 29, 2012

Поздоровлення як жанровий різновид PR-тексту може нагадувати подієвий байлайнер. Як текстове втілення одного з різновидів ритуального спілкування, як форма письмового контакту з представниками цільової аудиторії, поздоровлення повинно бути приуроченим до якої-небудь дати, ювілею: це повинна бути урочиста подія в житті відомої особи або організації. Предмет цього жанру – подія. Отже, поздоровлення – жанровий різновид PR-тексту, […]

Образно-новинні жанри – Лист →  Січень 29, 2012

Лист – жанровий різновид PR-тексту, звернення, присвячене новинній події в житті організації або коментареві певної проблеми. Лист адресується вузькій цільовій групі громадськості, адресант – перша (посадова) особа організації. Цільова група тут завжди конкретна і завжди вказується. Це оказіональне (неперіодичне) посланням у вертикальних внутрішніх комунікаціях. Навіть у сьогоднішню епоху факсу, електронної пошти і мобільних телефонів листи, […]

Специфіка жанротворення текстів піару →  Січень 28, 2012

  Процес створення будь-якого тексту припускає роботу з початковими даними, висхідним матеріалом. Чітко уявляючи собі мету створення тексту, його тему, проблему і адресата, на якого цей текст розрахований, автор приступає до його оформлення в певних жанрових рамках. У журналістиці під жанром маються на увазі стійкі типи публікацій, з’єднані схожими змістовно-формальними ознаками (жанротвірними чинниками). Жанротворення в […]

Специфіка жанротворення текстів піару –  Частина 2 →  Січень 28, 2012

Специфіка жанротворення текстів піару – Частина 1 Особливе місце в стилістиці PR-текстів відводиться засобам вираження особового начала. Відкрито виражене авторське ставлення з’являється тоді, коли прес-реліз має на меті певним чином вплинути на споживача інформації: переконати його в чомусь. Для більшості жанрів PR-тексту нехарактерне вираження авторського “я” на лексичному рівні (виняток – образно-новинні жанри і деякі […]

Запрошення – оформлення і компоненти →  Січень 27, 2012

Запрошення – один із стародавніх жанрових різновидів тексту взагалі, який обслуговує ритуальне спілкування людини. Проте сьогодні як один з жанрів PR-тексту воно набуло специфічних рис і при вдалій композиції виконує важливу роль у створенні оптимального комунікаційного середовища організації або фірми. Мета даного жанру – забезпечення участі у новинній події важливих для базового суб’єкта осіб. Запрошення […]

Фактологічні жанри – Біографія →  Січень 26, 2012

Ці жанри містять додаткову інформацію (перш за все факти) стосовно новинної події в житті базового суб’єкта PR. Фактологічні жанри – первинні тексти зазвичай супроводжувального характеру, які мають у своєму розпорядженні актуальну інформацію про базовий PR-суб’єкт. Предмет текстів цього жанру – подія або особа. Серед інших функцій в цьому жанрі можна назвати номенклатурну (характерна для біографії). […]