Фактологічні жанри – факт-лист →  25 Січня, 2012

Факт-лист – це жанр PR-тексту, який у вигляді короткого документа відображає профіль організації, подаючи факти-подробиці новинної події, додаткові дані про фірму, організацію. Односторінковий факт-лист включає короткий опис компанії і її продуктивних ліній, імена вищих менеджерів, місце розташування, поточні цифри продажів, основну продукцію і коротку історію компанії. Факт-лист разом з бекґраундером “підтримує” основну PR-інформацію, укладену в […]

Що являють собою медіатексти? →  24 Січня, 2012

Це PR-тексти, які з’являються з ініціативи базового суб’єкта піару, підготовлені співробітниками PR-структур або самими журналістами, поширювані виключно через друковані органи ЗМІ. Сюди належать іміджева стаття й іміджеве інтерв’ю, а також кейс-сторі. Від власне журналістських жанрів вони відрізняються джерелом, яке ініціює їхнє написання – самим базовим суб’єктом PR. До речі, завершується матеріал вказівкою на цей суб’єкт, […]

Іміджеве інтерв’ю →  24 Січня, 2012

Особливість будь-якого виду інтерв’ю – виклад фактів або інформація про події від імені особи, а мета – донесення до громадськості інформації, заснованої на судженнях співрозмовника. У цьому жанрі структура тексту збігається з методом збору інформації. Відмінна риса іміджевого інтерв’ю від журналістського – відсутність полемічності. Тут питання націлені на конкретні відповіді; і питання, і відповіді будуть […]

Що таке кейс-сторі? →  24 Січня, 2012

Кейс-сторі (від англ. case history) – це різновид інформаційного жанру, повідомлення про сприятливе використання споживачем продукту чи послуги або про вирішення проблемної ситуації. Кейс-сторі функціонує у сфері економічних комунікацій і може бути вторинним текстом у складі комбінованого PR-тексту – прес-кита. Їх охоче публікують ділові і спеціалізовані видання, оскільки ці матеріали несуть у собі дещо освітній […]

Комбіновані тексти – прес-кит →  23 Січня, 2012

Створення комбінованого тексту зумовлено тією ситуацією, коли інформація про подію, ситуацію або особу неможливо довести до цільової громадськості в рамках простого первинного тексту або коли введення інформації за допомогою такого тексту не буде ефективним. До комбінованих PR-текстів ми відносимо прес-кит, буклет, брошуру (зокрема, річний звіт як її різновид), ньюслеттер, листівку. Особливість комбінованих текстів: по-перше, вони […]

Комбіновані тексти – буклет, проспект, брошура →  23 Січня, 2012

Буклет, проспект, брошура Ці типи комбінованих текстів можуть розглядатися як власне PR-тексти і як рекламні, або ж такі, що поєднують у собі і ті, й ті ознаки. Буклет – друкарське видання на аркуші формату А4 з по-дальшим подвійним фальцюванням (6 шпальт). У рекламознавстві буклет – невеликий рекламний матеріал, частіше багатоколірний, недороге, економічне видання з великим […]

Комбіновані тексти – ньюслеттер →  23 Січня, 2012

Ньюслеттер, перш за все, – корпоративне періодичне видання. У ньому може йтися про поточні новини і події компанії або підприємства, крупні контракти і вигідні операції. Це один з інструментів позиціонування або підтримки пабліцитного капіталу базового суб’єкта PR. У практиці зарубіжних публічних комунікацій існує декілька термінів, що позначають корпоративні видання. У Франції це “la presse de […]

Іміджева стаття – ознаки та характеристики →  23 Січня, 2012

У теорії журналістики стаття традиційно визначається як текст, у якому подається і вирішується проблема. Як аналітичний жанр стаття повинна мати свою аргументацію, узагальнення і висновки. Вона може змусити людину переосмислити своє ставлення до якого-небудь об’єкта. Завжди містить авторську оцінку, включає чужі думки, цитати, стилістичний матеріал, приклади, які можуть бути сприйняті читачами позитивно. Іміджеву статтю ми […]

Комбіновані тексти – листівка →  23 Січня, 2012

Листівка – один з найважливіших жанрів політичних комунікацій і представлений відповідно тільки в політичному PR. Використовується тоді, коли виборці не можуть особисто познайомитися зі своїм кандидатом (тобто у коронній більшості випадків). Листівка як жанр має давню історію. Її прототипом були листівки в Америці під час війни за незалежність. Також як прототип цього жанру PR можна […]

Суміжні тексти – Слоган →  21 Січня, 2012

Під суміжними маються на увазі тексти, у яких ознаки PR-тексту виражені слабо. Такими неявними ознаками можуть бути: неповнота функції відображення ознаки пабліцитності базового суб’єкта PR або ознаки тексту взагалі. Суміжні тексти – це різнорідні явища: слоган, резюме, прес-ревю. Так, наприклад, слоган є висловом, що використовується переважно в політичних комунікаціях; резюме служить меті формування пабліцитного капіталу […]