Суміжні тексти – Резюме →  21 Січня, 2012

Резюме У країнах Західної Європи й Північної Америки резюме (біографічні листки, які розсилаються по організаціях у відділи кадрів або вручаються на співбесіді претендентам на робочу вакансію) називаються CV – (лат. “curriculum vitae”). У них подаються відомості про освіту, професійний досвід, наукові інтереси та інші дані, які повідомляє той, хто претендує на яку-небудь роботу або бажає […]

Суміжні тексти – Прес-ревю →  21 Січня, 2012

Прес-ревю Прес-ревю – це підбір матеріалів друкованих ЗМІ, які, скопійовані та зброшуровані, становлять комбінований опосередкований PR-текст, що відображає діяльність базового суб’єкта PR і призначений для внутрішньофірмових комунікацій. Прес-ревю – це результат збирання зовнішніх друкованих журналістських матеріалів, які дозволяють проводити моніторинг відображеного в ЗМІ пабліцитного капіталу базового суб’єкта в цілому і по окремих його частинах. Таким […]

Дослідницько-новинні жанри – Лист запитань-відповідей →  21 Січня, 2012

Лист запитань-відповідей Лист запитань-відповідей (англ. QА, Q&A: question-and-answer form) – жанровий різновид PR-тексту, що дозволяє у формі відповідей на можливі або часті запитання підтримувати пабліцитний капітал організації (фірми). В американському і західноєвропейському піарі цей жанр має також назву “FAQ” (frequently asked questions – часто запитувані запитання), у російській традиції побутує скорочення ЧаВо (частые вопросы). QA […]

Дослідницько-новинні жанри – Бекґраундер →  21 Січня, 2012

Це жанри, які повідомляють неоперативну, але актуальну інформацію, яка супроводжує новинну подію, що стосується базового суб’єкта PR, і припускають її аналіз, тлумачення. Об’єкт відображення в таких жанрах – подія, процес, особа. До дослідницько-новинних жанрів PR-тексту відносяться бекґраундер, лист питань-відповідей; серед медіатекстів до цієї групи жанрів можна віднести іміджеву статтю й іміджеве інтерв’ю. Бекґраундер Бекґраундер (англ. […]

Жанрова типологія простих первинних PR-текстів →  20 Січня, 2012

Розглянемо власне жанрову типологію первинних простих PR-текстів і їх жанрових об’єднань (груп жанрів). Первинні прості тексти піару – базові для деяких інших жанрових груп PR-текстів – комбінованих і певною мірою медіатекстів. Характеристики, які класифікують жанрові об’єднання PR-текстів: об’єм і характер переданої інформації, рівень оперативності і події, характер оформлення, орієнтованість на певну групу громадськості, характер PR-діяльності […]

Дослідницькі жанри – заява для ЗМІ →  19 Січня, 2012

Дослідницькі жанри – це жанри, у тексті яких присутні елементи логічно-раціонального аналізу фактів. Стилістика в них особлива, тяжіє до наукового стилю, не зважаючи на наявність засобів вираження особового початку. Предмет дослідницьких PR-текстів – подія, процес, особа і ситуація. Саме в цих текстах, як у жодних інших жанрових різновидах PR-тексту, предмет віддзеркалення – перш за все […]

Жанрова своєрідність комбінованих, медіатекстів і суміжних PR-текстів →  17 Січня, 2012

Комбіновані PR-тексти – з’єднана одним інформаційним мотивом група текстів, зібрана разом механічно або поліграфічним способом. Медіатексти і особливо суміжні тексти загалом не володіють повним набором диференціальних ознак, що характеризують власне PR-тексти, зокрема первинні, проте вони відіграють свою особливу роль в масових комунікаціях.

Проблема класифікації та принципи типології PR-текстів →  17 Січня, 2012

У сучасній науковій і методичній літературі вже зроблено спроби представити як жанри текстів, що використовуються в PR-комунікаціях, так і принципи класифікації цих текстових матеріалів. Проте набори пропонованих жанрів характерні, по-перше, відсутністю певних критеріїв виокремлення, по-друге, неповнотою. Діапазон класифікацій, запропонованих зарубіжними дослідниками, переважно дуже великий. Тут присутні поділи на матеріали про поточні події в діяльності компанії, […]

Проблема класифікації та принципи типології PR-текстів – Частина 2 →  17 Січня, 2012

Проблема класифікації та принципи типології PR-текстів – Частина 1 Під громадськістю мається на увазі елемент широкої громадськості, інтереси і цінності якого пов’язані з ринковою, соціально-політичною або іншою, що має публічний статус, діяльністю суб’єктів PR. Громадськість суб’єктна, оскільки не існує зовні суб’єктів з їх індивідуальними свідомостями, і об’єктна, оскільки завжди формується довкола того чи іншого об’єкту, […]

PR-текст та інші тексти масової комунікації (рекламний і журналістський) →  17 Січня, 2012

PR-текст існує в єдиному комунікаційному просторі разом з текстовими різновидами суміжних комунікаційних форм – журналістики і реклами, перебуваючи з останніми у відносинах додаткової дистрибуції. Усі вказані типи текстів як засіб покликані передати і зберегти вже існуючу, створену інформацію, проте досягається ця мета в різних типах текстів різними шляхами. Визначимо відмінності між PR-текстом, рекламним текстом і […]