PR-текст та інші тексти масової комунікації (рекламний і журналістський) – Частина 2 →  17 Січня, 2012

PR-текст та інші тексти масової комунікації (рекламний і журналістський) – Частина 1 Журналістський текст має і свої чітко окреслені стильові параметри: об’єктивність, форму подачі матеріалу, актуальність і релевантність (відповідність між інформаційними запитами аудиторії й отриманим нею повідомленням). Саме ознака релевантності допомагає розрізнити журналістський текст і PR-текст: останній передає оптимізоване повідомлення, яке не завжди повністю відповідає […]

PR-текст: від прототексту до тексту масової комунікації →  17 Січня, 2012

У масових комунікаціях з моменту їхнього зародження завжди використовувався текст як носій інформації. У практиці спілкування тексти стають частиною довколишнього світу, органічним елементом практичного досвіду людини. Історія PR-тексту з моменту виникнення писемності – це, очевидно, історія зв’язків з громадськістю, оскільки і в так званий доінституційний період PR завжди існували тексти, які сприяли формуванню пабліцитного капіталу […]

PR-текст: від прототексту до тексту масової комунікації – Частина 2 →  17 Січня, 2012

PR-текст: від прототексту до тексту масової комунікації – Частина 1 Одним із доказів виникнення PR-тексту в певний період може слугувати і його лексикографічна фіксація. Французький етимологічний та історичний словник “Larousse” фіксує слово “communique” (як компонент поєднання “communique de presse” – “прес-реліз”) 1840 роком. У тлумачному словнику (1853) зафіксовано лексему зі значенням “думка, що подається компетентним […]

Основи РR-діяльності →  17 Січня, 2012

Практику “паблік рилейшнз” повинно пронизувати прагнення представників різних соціальних груп до постійних контактів зі ЗМІ – через прес-конференції, презентації, розповсюдження власних матеріалів, прес-релізів, річних звітів, організацію служби інформації тощо. Будучи мистецтвом і наукою досягнення гармонії завдяки взаєморозумінню, основаному на правді та повній інформова-ності, “паблік рилейшнз” суттєво відрізняється від пропаганди, яка заради придбання однодумців і створення […]

Основи РR-діяльності – Частина 2 →  17 Січня, 2012

Основи РR-діяльності Спеціаліст зі зв’язків з громадськістю повинен уміти складати інформаційні матеріали у формі прес-релізу, бекґраундера, кейс-сторі, факт-листа (детальніше про них – у наступних розділах). Усі ці документи, а також фотографії, повинні бути під рукою – в комплекті під назвою медіа-кит або прес-кит. Пропагандистські матеріали про фірму, її товари чи послуги робітники ЗМІ можуть готувати […]

Загальна характеристика піарівських шкіл →  16 Січня, 2012

У попередньому параграфі більш-менш докладно висвітлені становлення та характеристика американської школи РR. У цьому параграфі ми маємо намір звернутися до розвитку науки суспільного діалогу в Старому Світі. Формування та становлення німецької піарівської школи розпочинається в період розвитку “німецького економічного дива”, коли “паблік рилейшнз” стає інструментом органічного поєднання і взаємодії політичної, економічної та соціальної сфер. Німецька […]

Загальна характеристика піарівських шкіл – Частина 2 →  16 Січня, 2012

Загальна характеристика піарівських шкіл Четверта фаза розпочалася на початку 90-х років. Пов’язана вона з глобалізацією інформаційного простору, який перетнув міждержавні кордони та перетворився на особливу впливову субстанцію загальноєвропейського розвитку. Масштаби й розміри його впливовості значно збільшувалися з розвитком інформаційної мережі Інтернет, у якій відбулася широка інтернаціоналізація бізнесу. Важливим поштовхом до розвитку інформаційної мережі став розпад […]

Історія розвитку РR →  16 Січня, 2012

Зародження, розвиток, становлення та визнання в суспільстві РR як нової наукової дисципліни пов’язані, насамперед, зі США. Історично склалося так, що саме в цій країні у процесі формування ментальності нового суспільства почався бурхливий розвиток демократичних засад громадянського суспільства, ринкових відносин в економіці, які вимагали необхідності професійної роботи для налагодження суспільного діалогу. Походження терміна “public relations” пов’язане […]

Історія розвитку РR – Частина 2 →  16 Січня, 2012

Історія розвитку РR Першим професійним представником РR вважається американський журналіст Айві Лі, який 1903 р. підготував та надрукував своєрідний моральний кодекс РR під назвою “Декларація принципів”, де сформулював завдання майбутньої професії. Вони, на думку А. Лі, пов’язані з відкритим висвітленням діловими колами, публічними інститутами громадськості США та пресою питань, які становлять суспільну цінність та інтерес. […]

Функції паблік рилейшнз →  16 Січня, 2012

Серед безлічі різних функцій, що в цілому виконують паблік рилейшнз, варто виділити три основні. 1. Контроль думок і поведінки громадськості з метою задоволення потреб та інтересів перш за все організації, від імені якої проводяться PR-акції. Ця функція часто критикується, оскільки в даному випадку організація розглядає громадськість як жертву. Така ситуація нагадує маніпулювання свідомістю. 2. Реагування […]