Лідерство, конформізм і соціальне ледарство в контексті колективної поведінки – Частина 2 →  26 Серпня, 2012

Лідерство, конформізм і соціальне ледарство в контексті колективної поведінки – Частина 1 Попередньо він попросив групу відомих психіатрів дати прогноз щодо можливих результатів експерименту. Всі зійшлись на думці, що найбільше процентів двадцять досліджуваних, коли побачать страждання жертви, перейдуть рубіж у 150 Вольт. Таких, хто доведе силу удару до максимуму, за загальну думку, серед нормальних людей […]

Ознаки та функції соціального інституту →  26 Серпня, 2012

Ознаки та функції соціального інституту Ознаки соціального інституту. Основними чинниками, що забезпечують задоволення людських потреб, є соціальні інститути (інституції). Вони забезпечують людей встановленими методами розв’язання тих проблем життя, що періодично повторюються; визначають, як саме відповідна діяльність має бути організована, спрямована і виконана. У результаті, вони сприяють організації і регулюванню спільної діяльності людей і сталості соціальних […]

Сім’я як соціальний інститут і соціальна група →  26 Серпня, 2012

Сім’я як соціальний інститут і соціальна група Шлюб та його форми. У всьому світі сім’ї виростають зі шлюбу, який охоплює сукупність норм і санкцій, що регулюють відношення подружжя. На це вказують і результати дослідження, коли 65% дівчат і хлопців найважливішим мотивом одруження називали необхідність узаконити, офіційно оформити свої взаємовідносини з партнером. Довгий час у культурі […]

Б. Шумпетер Йозеф Алоіз – Частина 1 →  25 Серпня, 2012

Б. ШУМПЕТЕР Йозеф Алоіз (1883-1950) -австрійський і американський економіст, соціолог та історик економічної думки. Біографія. Народився 8 лютого 1883 р. в Тріш (Моравія, тоді – Австро-Угорщина, тепер – Чехія) у сім’ї дрібного текстильного фабриканта і доньки віденського лікаря. У 2004 р. у будинку, де народився Й. Шумпетер, президент Чехії Вацлав Клаус відкрив Музей Й. Шумпетера. […]

Б. Шумпетер Йозеф Алоіз – Частина 2 →  25 Серпня, 2012

Б. Шумпетер Йозеф Алоіз – Частина 1 Й. Шумпетер багато досліджень присвятив інноваціям. На його думку, великий технічний поштовх, як снігова куля, що котиться з гори, супроводжується супутніми змінами, що приводить до загального та довгострокового економічного піднесення. Однак супутні йому масовані інвестиції, що обумовлюють зростання масового виробництва, є разом з тим фактором, що сповільнює нововведення. […]

Соціальна мобільність, її види та чинники – Частина 1 →  24 Серпня, 2012

Соціальна мобільність, її види та чинники Концептуалізація „ соціальної мобільності”. Кожна людина переміщується в соціальному просторі, тобто в суспільстві, між його різними рівнями і позиціями. Для характеристики цих процесів американський соціолог російського походження Пітирим Сорокін ввів у 1927 р. поняття «мобільність», хоча це явище було відоме з давніх-давен, наприклад казка про Попелюшку. Соціальна мобільність – […]

Соціальна мобільність, її види та чинники – Частина 2 →  24 Серпня, 2012

Соціальна мобільність, її види та чинники – Частина 1 Важливим фактором соціальної мобільності, особливо у сучасному суспільстві, виступає освіта. Прибічники структурного функціоналізму вказують, що освіта є меритократичною стратегією розвитку талантів і здібностей людей, тобто від освітніх здібностей людей залежить їх становище в суспільстві і кожна людина має шанс реалізувати свої здібності. Водночас аналіз освіти з […]

Соціальна стратифікація, її історичні типи та теоретичні концепції →  21 Серпня, 2012

Поняття соціальної стратифікації. Спільне життя людей має очевидні вигоди і переваги, але за володіння ними доводиться розплачуватися. І найсуттєвішою даниною, яку людство сплачує за вигоди спільного життя, є постійно відтворювана нерівність, яка, очевидно, є ровесницею цивілізації. У відповідності до пануючої у суспільстві системи цінностей, суспільна свідомість порівнює окремі соціальні групи, належних до них людей за […]

Соціальна стратифікація, її історичні типи та теоретичні концепції – Частина 2 →  21 Серпня, 2012

Соціальна стратифікація, її історичні типи та теоретичні концепції – Частина 1 Теоретичні концепції соціальної стратифікації. Наразі в соціології існує два взаємопов’язаних підходи, які пояснюють причини соціальної нерівності: функціоналістський та конфлікціоністський. Функціоналістський підхід притримується тої точки зору, що стратифікація існує завдяки тому, що вона вигідна для суспільства в цілому. Передумови цього підходу були закладені ще Гербертом […]

Переваги і недоліки бюрократії – Частина 2 →  20 Серпня, 2012

Переваги і недоліки бюрократії – Частина 1 М. Вебер був переконаний, що бюрократія – невід’ємна складова сучасного капіталізму. Але, він також стверджував, що соціалізм збільшить, а не зменшить бюрократичні структури. Визначаючи обмеженність капіталізму, він тим не менш вважав, що саме капіталізм надає кращі можливості для захисту особистої свободи і творчого лідерства у світі, де домінують […]