Структура соціології – Частина 2 →  2 Квітня, 2012

Структура соціології – Частина 1 Спеціальні соціологічні теорії. Ідея впровадження цих теорій виникла під час наукової дискусії між двома видатними американськими соціологами Толкоттом Парсонсом і Робертом Мертоном. Т. Парсонс вважав за необхідне вироблення суперзагальної теорії, яка б мала нссохопний характер. Р. Мертон дотримувався думки, що такі грандіозні теоретичні схеми є передчасними, оскільки ще не закладені […]

Предмет соціології та її місце серед інших наук →  1 Квітня, 2012

Етимологія та історія поняття «соціологія». Термін „соціологія” походить від двох слів: societas (лат. -спільнота, суспільство) і logos (грец. – вчення, знання), отже, етимологічно „соціологія” – це наука про суспільство або суспільствознавство. Названий термін запропонований і введений у науку французьким філософом і соціологом Огюстом Контом (1798-1857) у 1839 р. у праці „Курс позитивної філософії–“. Він вважається […]

Предмет соціології та її місце серед інших наук – Частина 2 →  1 Квітня, 2012

Предмет соціології та її місце серед інших наук – Частина 1 Предмет соціології. Внаслідок відмінностей у методології та проблематиці різних соціальних наук виникає питання про предмет соціології: „Що ж вирізняє соціологію серед розмаїття соціальних наук, кожна з яких має власну, більш або менш визначену предметну галузь?” Одразу зауважимо, що питання визначення предмету соціології є дискусійним, […]