Гесіод  – «Роботи й дні» →  8 Вересня, 2011

«Роботи й дні». Поема дає можливість чітко уявити особистість самого поета. Він постає простою, мудрою і працьовитою людиною, яка, глибоко шануючи роботу землероба, сама звикла до суворих умов життя, важкої фізичної праці, хоч часто вона дає жалюгідні результати. Свій твір Гесіод адресував Персу, якого хоче залучити до корисної праці, і з цією метою дає низку […]

Гесіод – життя і творчість →  8 Вересня, 2011

Гесіод (кінець VIII — початок VII ст. до н. е.) Життя і творчість. Після Гомера першим поетом, історичне буття якого не викликає жодних сумнівів, був Гесіод. Його історична поява спричинилася самим часом, точніше, дальшим розкладом общинно-родового суспільства, який засвідчив уже Гомер у своїх поемах. Дедалі поглиблювався конфлікт між аристократією і селянством. У самій общині почався […]

Гомерівський період →  8 Вересня, 2011

Гомерівський період (середина IX—VIII ст. до н. е.) З давніх-давен грецька традиція поєднувала ім’я Гомера з найдавнішими епічними поемами «Іліада» та «Одіссея». Проте будь-які достовірні дані про місце, час народження і смерті поета, його біографію повністю відсутні. До наших днів дійшов навіть’ двовірш, який свідчить, що вже стародавні греки не мали якихось певних свідчень щодо […]

Культи героїв в Греції →  8 Вересня, 2011

Культи героїв Надзвичайно поширеними в Греції були культи численних героїв — напівбогів, легендарних полководців, засновників міст, їх вважали посередниками між богами і людьми. Деякі з них у давні часи самі були богами. Греки вірили, що герої, які часто несли в собі риси казковості, впливали навіть на долю людей, захищали і рятували їх від злих сил […]

Долітературний період →  8 Вересня, 2011

Долітературний період (до середини IX ст. до н. е.) Общинно-родовий устрій. Цеперша в історії людства соціально-економічна формація. У Греції в усіх догомерівських племенах (тобто до середини IX ст. до н. е.) складаються общинно-родові відносини, їхня основа — колектив (рід) найближчих родичів. Кілька родів (навіть до тридцяти) складали фратрію, а вже певна кількість фратрій утворювала великі […]

Кіклічні поеми →  7 Вересня, 2011

Процес епічної творчості тривав і після Гомера. «Іліада» та «Одіссея» стали зразком для пізніших поетів. Але якщо Гомерові поеми розповідали про один якийсь короткий епізод Троянської війни — відповідно про «гнів Ахілла» і «повернення Одіссея» — то гомериди, продовжуючи традиції свого вчителя, намагалися викласти всю міфологічну легенду в кількох епічних поемах, кожна наступна з яких […]

Паріодичний епос в античній літературі →  7 Вересня, 2011

Пародію можна визначити як сатиричне відтворення якогось сюжету чи образу у формі, що не відповідає змістові. Пародійний епос у Греції з’явився на початку нової епохи, умовам якої старі, тобто епічні, форми вже не відповідали. Для селянина чи ремісника післягомерівської епохи урочистий стиль епосу, величні почуття і подвиги його аристократичних героїв були малозрозумілими і далекими від […]

Лірика в античній літературі →  7 Вересня, 2011

Революційні рухи привели до формування могутнього й енергійного соціального прошарку ремісників-промисловців і торгівців, що почав створювати нові традиції. Змінився самий устрій життя, звичаї поступилися місцем праву. У суспільстві формувалися значно складніші, ніж раніше, відносини, що вимагали сталості, надійності й визначеності нових форм життя. Тобто виникає необхідність у законодавчому закріпленні нових суспільних відносин. Усі ці зміни […]

Післягомерівський період →  7 Вересня, 2011

Післягомерівський період (період становлення рабовласницьких держав, VII— VI ст. до н. е.) Період VII—VI ст. до н. е. позначився докорінними змінами в економічному й соціально-політичному житті Еллади. То був період бурхливого розвитку продуктивних сил суспільства, коли прогресували майже всі галузі виробництва. Швидко поширюються по всій території нова техніка лиття металів, їх гаряча обробка і гартування, […]

Гомерівські гімни →  4 Вересня, 2011

Гомерівські гімни Так називаються поетичні твори на честь богів, що виникли у VII—VI ст. до н. е. Старовинна рукописна збірка складалася з 34 гімнів, більшість яких має від 4 до 20 рядків. Лише п’ять із них сягають кількох сотень рядків. Походження назви точно не відоме. Можливо, гімни були написані послідовниками гомерівської школи. Проте ймовірніше, що […]