Періодизація середньовічної літератури та термін “Середні віки” →  4 Січня, 2010

1. Періодизація середньовічної літератури. Термін “Середні віки”. Основні риси, значення середньовічної культури. Періодизація середньовічної літератури. 1) Раннє Середньовіччя (5-10 ст.) – період розпаду рабовласництва і виникнення феодального ладу. Література: Народно героїчний епос – в усній формі, клерикальна (церковно-монашиська література), світська література латинською мовою. 2) Період розквіту феодалізму (11-13 ст.) – поява міст і формування світської […]