Тіртей: біографічна довідка →  15 Вересня, 2013

Тіртей зі Спарти — постать легендарна. Саме у долі Тіртея, його творах найкраще видно особливість античної поезії, відмінність у сприйнятті поетичного твору давніми греками та нами. Легенда переповідає, що спартанці, перед тим як стати наймогутнішим племенем півострова Пелопоннес, зіштовхну, лися із запеклим опором інших греків, які оселилися там раніше. У найскладніший момент боротьби вони, відчуваючи, […]

Архілох: біографічна довідка →  14 Вересня, 2013

Архілох — уособлення «нової людини» в Греції. Поет наро­дився на одному з егейських островів — Паросі, що знаходив­ся на перехресті шляхів до Азії та Північного Причорномор’я. Майбутній автор ямбів був сином аристократа й рабині, за що його зневажатимуть знатні люди. На все життя поет затамує в серці образу на ставлення до людини не через її […]

Характеристика особливостей давньогрецької лірики →  8 Вересня, 2013

«Часи змінюються, і ми змінюємося разом з ними». Ці сло­ва римлянина Овідія цілком співзвучні розповіді про виник­нення лірики в Давній Греції. Людина починає шукати літера­турної форми, що була б у змозі відобразити зміни в житті суспільства. З одного боку, за допомогою нових форм вона пра­гне відновити порушену сталість світу; з іншого — відчуває по­требу залишити […]

Поеми Іліада та Одіссея →  5 Вересня, 2013

«Іліада» та «Одіссея» — енциклопедія стародавнього світу в найдавніший період. Невипадково філософ Платон назвав Гомера «вчителем усієї Греції». Здобутком епічних поем було те, що Гомерові вдалося показати найхарактерніше для греків як народу. Спостереження поета були настільки глибо­кими, а майстерність викладу такою досконалою, що вже давні греки впізнавали в усіх персонажах якісь свої риси — як […]

Гомер – легендарне ім’я →  4 Вересня, 2013

Жоден митець не зазнав у давньому світі такої слави, як Гомер. Однак, попри всю славу, постать жодного античного автора не викликала стільки запальних суперечок. Вже за доби античності існування Гомера було напівлегендарним. Повідомлення про життя цього співця були надто суперечливи­ми. За право називатися батьківщи­ною Гомера змагалися сім міст, найбільше Хіос, оскільки в ньому проживав рід […]

Давньогрецький епос →  4 Вересня, 2013

«Слово про минувшину». Епос давньогрецькою мовою озна­чає «слово, сказане про минувшину». Такі слова-оповіді в тій чи іншій формі мали всі стародавні народи. У сучасному літе­ратурознавстві поняття епос використовується на позначення літературних творів, основною особливістю яких є оповідаль­ний виклад (роман, оповідання, новела та ін.). У стародавньому світі до «слів про минуле» належали епічні пісні, або епопеї. […]

Троянський цикл міфів →  3 Вересня, 2013

Назву міфам цього циклу дало місто Троя. Дослідниками доведено, що це місто було розташоване у Малій Азії (те­риторія сучасної Туреччини) і припинило своє існування приблизно в кінці XIV — на початку XIII століття до н. д. Троянські міфи розповідають про війну між греками, які називали себе ахейцями, і троянцями. За переказами, війну розпочали греки. В […]

Міфи про аргонавтів →  2 Вересня, 2013

«Золоте руно» — запорука благополуччя та багатства. Охо­чих мати його у Давній Греції було чимало. Але всіх лякала морська подорож до східного узбережжя Чорного моря, в Колхіду, де воно зберігалося. Чому ж саме Ясон відважився на небезпечний похід? Не за своєю волею, а з волі царя міста Іолк, Пелія (свого дядька). Той відібрав у батька […]

Фіванський цикл міфів →  1 Вересня, 2013

Жорстока справедливість богів. Назву фіванському циклу міфів дало грецьке місто Фіви. Його головним героєм став Едіп та його рід — батько, мати, діти. Доля Едіпа і його роду трагічна — всі вони гинуть. Чому? На рід накладено прокляття богів. Першопричиною трагедії роду став злочин царя Лая батька Едіпа. Він украв сина в іншого царя, за […]

Особливості Давньогрецької міфології →  1 Вересня, 2013

Міфи є в усіх народів. Міф народжується разом з мовою, разом з думкою, намагається порівняти близьке з далеким, зрозуміле з незрозумілим, щоб пояснити, ким був створений світ та людина, як з’явилися небо, сонце, зірки, місяць. Інакше кажучи, міф — це перше творіння колективного людського розуму, який розмірковував про навколишній світ та намагався його пояснити. Міф […]