Структура й функціонування редакції періодичного видання →  Травень 3, 2012

Керівництво редакцією. Готуючись до практичного заняття з цієї теми, студенти повинні чітко окреслити об’єкт свого вивчення. Організація роботи сучасного періодичного видання залежить від завдань, що стоять перед ним. Виконати їх, а також “вижити” в нових економічних умовах зможе лише те видання, яке найдоцільніше розподілить свої сили, ефективно спрямує журналістську творчість. Упровадження нових технологій також спричинило […]

Структура й функціонування редакції періодичного видання – Частина 2 →  Травень 3, 2012

Структура й функціонування редакції періодичного видання – Частина 1 Перед початком проведення редакційного планування обов’язково узгоджуються всі суб’єкти (головний редактор, його заступник (-ки), редакційна колегія, редакційний секретаріат, майже всі творчі працівники редакції) та об’єкти (тематика, жанри, автори матеріалів, організаційні заходи щодо збору та розповсюдження інформації) планування. Види редакційних планів. У кожній редакції існує своя система […]

Характер і умови журналістської праці →  Травень 1, 2012

Студенти повинні зрозуміти природу журналістської творчості як одного з важливих видів суспільно-політичної діяльності, дослідити її специфіку й усвідомити найважливіші особливості редакційної роботи. Особливості журналістської роботи. У процесі підготовки студент повинен зосередити свою увагу на таких питаннях: гуманістична спрямованість журналістської творчості; виробничо-творчий та індивідуально-колективний характер журналістської діяльності; поєднання професійної універсальності журналіста з галузевою спеціалізацією в редакції. […]

Характер і умови журналістської праці – Частина 2 →  Травень 1, 2012

Характер і умови журналістської праці – Частина 1 Етичні норми журналістської діяльності. Студенти повинні зрозуміти, що журналістська етика – це власне наука про професійні етичні закономірності, особливості, цінності та норми журналіста, певна система вимог до збору інформації та підготовки матеріалу. На перехідному етапі розбудови незалежної демократичної держави в умовах переходу від тоталітарного способу мислення відбувається […]

Періодичне видання та його аудиторія →  Квітень 30, 2012

Ринок користувачів інформації. Вивчення ринку – одна з головних проблем бізнесу, в тому числі й інформаційного. Дослідження аудиторії необхідне насамперед для з’ясування її потреби в тій або іншій інформації, виявлення реальних та потенційних користувачів видань, пошук, у зв’язку з цим, власної інформаційної ніші. Саме цим займається спеціальний редакційний відділ – служба маркетингу. Серед завдань служби […]

Періодичне видання та його аудиторія – Частина 2 →  Квітень 30, 2012

Періодичне видання та його аудиторія – Частина 1 Дослідження аудиторії газети. Демократизація нашого життя, підвищення інтересу до громадської думки, необхідність вивчення її для подальшого, більш ефективного функціонування друкованих ЗМІ зумовлюють все ширше використання анкетування як методу заочного опитування читачів з метою збирання інформації. У його основу покладено анкету, вміщену на газетних або журнальних шпальтах, іноді […]

Жанри газетної журналістики →  Квітень 29, 2012

Питання функціонування жанрів у періодичній пресі – тема більше теоретична та методологічна. Вона характеризує основні вимоги редакцій періодичних видань до жанрів журналістики. Навчальним планом передбачено вивчення цих жанрів у профільному спеціалізованому курсі “Інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні жанри”, а в курсі “Газетна журналістика” – лише оглядове ознайомлення з цією темою. Глибоке засвоєння особливостей кожного жанру зокрема […]

Жанри газетної журналістики – Частина 2 →  Квітень 29, 2012

Жанри газетної журналістики – Частина 1 У журналістиці виділяють досить специфічну групу жанрів, що за традицією називають художньо-публіцистичними, в яких поєднують художні і публіцистичні засоби відображення життєвих ситуацій, фактів, явищ. Їй притаманні образність і типізація, широке використання всіх літературно-мистецьких зображальних засобів. Основними художньо-публіцистичними жанрами в газетній журналістиці є нарис і близькі до нього зарисовка, есе […]

Організація процесу випуску номера газети →  Квітень 28, 2012

Номер газети. Студенти повинні засвоїти, що найголовнішим принци-пом оформлення газети є поєднання змісту і форми. До проблеми змісту і форми належить питання т. зв. “обличчя” газети. Помилковою є думка, що під “обличчям” газети розуміють лише зовнішню, суто графічну форму видання. Таке бачення проблеми є однобоким, бо “обличчя” газети залежить від змісту, кола її читачів, тих […]

Організація процесу випуску номера газети – Частина 2 →  Квітень 28, 2012

Організація процесу випуску номера газети – Частина 1 Випуск газети є найважливішим етапом газетного виробництва. Студенти повинні зрозуміти, що це – логічне завершення роботи редакційно-журналістського колективу, найбільш відповідальний момент у роботі газетярів, який до того ж має жорсткі рамки. Керує підготовкою і випуском номера газети секретаріат редакції газети. Ця робота складається з двох послідовних процесів […]