Складові журналістської майстерності →  23 Березня, 2012

Як і в інших сферах людської діяльності, в журналістиці кожен проходить певні етапи професійного становлення. Талант же творчого працівника, до якого належить літературна праця, формується поступово, внаслідок самостійної праці, самостійного досвіду. Не можна навчити писати – цього можна навчитися. Тим паче, не можна навчити стати майстром у творчій справі. Майстри народжуються у процесі поєднання природних […]

Складові журналістської майстерності – Частина 2 →  23 Березня, 2012

Складові журналістської майстерності – Частина 1 Майстерність, професіоналізм не починаються і не закінчуються за робочим столом. Корені таланту – в глибині людського єства, у людській натурі, совісті. Це дало підстави Григору Тютюннику записати у нотатнику: “Немає загадки таланту, є вічна загадка любові”. Дещо по-іншому до тієї ж проблеми підійшов Євген Сверсткж. Роздумуючи над сучасним літературним […]

Складові журналістської майстерності – Частина 3 →  23 Березня, 2012

Складові журналістської майстерності – Частина 1 Складові журналістської майстерності – Частина 2 Поняття, як видно, не просто складне, а багатокомпонентне. У понятті “журналістська майстерність” нашаровуються різні ознаки професійних рис працівника ЗМІ від морально-громадянських (мужність, сміливість), психологічних (оперативність, відчуття актуальності), освіченість (знання, компетенція) до суто літературних (уміння цікаво, стисло, образно викладати думку), а на телебаченні ще […]

Складові журналістської майстерності – Частина 4 →  23 Березня, 2012

Складові журналістської майстерності – Частина 1 Складові журналістської майстерності – Частина 2 Складові журналістської майстерності – Частина 3 Без сумніву, журналістика стала вільнішою, розкованішою. Значно розширились її тематичні горизонти. Зняті практично всі табу, що не завжди позитивно позначається на її впливі на публіку, особливо на молодь. Помітно урізноманітнились ЗМІ за типами видань і програм. Виникла […]

Публіцистика та природа публіцистики →  22 Березня, 2012

Необхідність виділення й окремого тлумачення публіцистики пояснюється декількома причинами. По-перше, великим значенням, яке вона має у житті суспільства. Будучи сьогодні одним з потоків журналістської інформації, публіцистика функціонувала і продовжує функціонувати і поза ЗМІ. По-друге, публіцистика у пресі, на телебаченні відіграє не тільки особливу роль, але й своєрідно впливає на інші потоки журналістської інформації. По-третє, як […]

Публіцистика та природа публіцистики – Частина 2 →  22 Березня, 2012

Публіцистика та природа публіцистики – Частина 1 У подієвій інформації зміст зводиться, як правило, до повідомлення про подію, тобто тема інформації, кажучи умовно, майже збігається з відображеним об’єктом. Тема ж публіцистичного твору – не тільки об’єкт відображення, але й певне питання, проблема. Тут важлива не тільки новизна фактів, а насамперед новизна думки. Якщо вдатись до […]

Публіцистика та природа публіцистики – Частина 3 →  22 Березня, 2012

Публіцистика та природа публіцистики – Частина 1 Публіцистика та природа публіцистики – Частина 2 Публіцистика, таким чином, невіддільна від науки, філософії, мистецтва та інших потоків соціальної інформації, постійно збагачується ними, зазнає їх впливу, в свою чергу зворотньо впливаючи на них. Тому маємо підстави говорити не тільки про публіцистику як певний вид творчості, а й про […]

Публіцистика та природа публіцистики – Частина 4 →  22 Березня, 2012

Публіцистика та природа публіцистики – Частина 1 Публіцистика та природа публіцистики – Частина 2 Публіцистика та природа публіцистики – Частина 3 В єдину потужну силу злились голоси різних за партійно-політичними поглядами, життєвим та літературним досвідом, рівнем обдарування політиків, які повернулися із заслання чи з-за кордону письменників і журналістів: Л. Лук’яненка, М. Мариновича, а також І. […]

Феномен цікавого у журналістиці →  22 Березня, 2012

І журналісти-практики, і ті, хто її осмислює, можуть порівняно легко пояснити, на чому тримається добротна журналістика. Це і актуальність, і оперативність, свіжість факту й думки, лаконізм, переконливість, про які йшлося вище, і, звичайно, цікавість. Але якщо перелічені компоненти майстерності журналіста може розтлумачити навіть сумлінний студент, то з феноменом цікавості не завжди впорається і дипломований спеціаліст. […]

Феномен цікавого у журналістиці – Частина 2 →  22 Березня, 2012

Феномен цікавого у журналістиці – Частина 1 І все ж практика свідчить, що пересічний читач, вибираючи те чи інше видання, той чи інший канал телебачення, керується насамперед і отим феноменом цікавості. Відповідь на питання про те, чому та чи інша особа вибирає певне видання, майже постійно зводиться до “бо цікаво”. Хибно було б думати, що […]