Феномен цікавого у журналістиці – Частина 3 →  22 Березня, 2012

Феномен цікавого у журналістиці – Частина 1 Феномен цікавого у журналістиці – Частина 2 Які ж характерні риси бульварної, нарочитої сенсаційності? З етичної точки зору – це порушення моральних норм або балансування на їх грані. У цьому випадку гіпертрофоване прагнення за будь-яких умов зацікавити, заінтригувати вступає у конфлікт із нормами моралі. Це порушення принципу об’єктивності, […]

Феномен цікавого у журналістиці – Частина 4 →  22 Березня, 2012

Феномен цікавого у журналістиці – Частина 1 Феномен цікавого у журналістиці – Частина 2 Феномен цікавого у журналістиці – Частина 3 Численні наукові дослідження переконливо свідчать про те, що засвоюваність інформації залежить не тільки від її змісту, форми подачі, але й від авторитету того, хто її подає. У постійного читача тієї чи іншої газети, телеглядача […]

Аргументація в журналістиці →  21 Березня, 2012

Доказ і переконування – процес постійного духовного спілкування між людьми в ході буденного і практичного життя, виховання, навчання, обміну найрізноманітнішою інформацією, наукової і, зрозуміло, журналістської діяльності. Доведення певної істини, переконування інших громадян у правильності того чи іншого судження, точки зору такі ж давні, як суспільство. Більше того, деякі вчені твердять, що логіка як наука про […]

Аргументація в журналістиці – Частина 2 →  21 Березня, 2012

Аргументація в журналістиці – Частина 1 Найголовніша вимога до аргументу – його істинність. Аргументом може бути лише таке судження, істинність якого уже доведена, незалежно від певного конкретного доказу. Аргументом не може бути судження, яке само вимагає доведення. Тут діє закон достатньої підстави. Звідси відповідні помилки і спекуляції: “хибна підстава”, “недоведена підстава”, коли судження ні істинне, […]

Аргументація в журналістиці – Частина 3 →  21 Березня, 2012

Аргументація в журналістиці – Частина 1 Аргументація в журналістиці – Частина 2 І все ж основою аргументації є логіка, а головною зброєю у процесі доведення і переконування є у кінцевому результаті правда. “Брехнею увесь світ пройдеш, та назад не вернешся”, – каже народна мудрість. Як досягається ця правда і які різновиди застосування аргументів у журналістиці? […]

Аргументація в журналістиці – Частина 4 →  21 Березня, 2012

Аргументація в журналістиці – Частина 1 Аргументація в журналістиці – Частина 2 Аргументація в журналістиці – Частина 3 Паралельно з правовою у журналістиці широкого застосування набула морально-етична аргументація. Вона споріднена з юридичною тим, що теж ґрунтується на відповідності чи невідповідності судження реальній дійсності, відповідним, але не юридичним, тобто таким що охороняються силою закону, а нормам […]

Композиція, сюжет і конфлікт твору →  20 Березня, 2012

Уже у процесі збору інформації, її систематизації і первинного осмислення журналіст, як і будь-який літератор, думає над структурою, будовою майбутнього твору. Залежно від задуму, кількості зібраної інформації, обсягу виступу та багатьох інших об’єктивних причин і архітектоніка виступу буде різною. Зібраний різноманітний і часто суперечливий фактаж треба вмістити у кількох сторінках літературного тексту чи хвилинах ефірного […]

Композиція, сюжет і конфлікт твору – Частина 2 →  20 Березня, 2012

Композиція, сюжет і конфлікт твору – Частина 1 Ще по-іншому компонується оглядовий матеріал. У його композиційній основі – система взаємозв’язаних-подій, які не так аналізуються, як встановлюється тенденція їх розвитку за певний відрізок часу. Такими бувають тижневі, місячні чи навіть річні огляди політичних, економічних, літературно-мистецьких явищ. Цементуючою ланкою в них є відповідним чином підібрана система фактів, […]

Композиція, сюжет і конфлікт твору – Частина 3 →  20 Березня, 2012

Композиція, сюжет і конфлікт твору – Частина 1 Композиція, сюжет і конфлікт твору – Частина 2 Головним у публіцистичному творі є авторська думка, яка цементує увесь життєвий матеріал. Дія, яка розгортається у журналістському творі, не завжди завершена. Суперечність між реальним і бажаним потребує вирішення насамперед у самому житті. ; Конфлікт журналістського твору – це нерідко […]

Журналістика як вид творчої діяльності →  20 Березня, 2012

Якими б важливими не були організаторські здібності журналіста, яким би вагомим не був вклад працівника редакції у створенні відповідної атмосфери у редакційному колективі, яким би контактабельним і пробивним не був співробітник газети, головне, що робить його професіоналом у сфері масової комунікації, – це вміння правдиво, оперативно, аргументовано, яскраво і переконливо писати, говорити і показувати, якщо […]