Демократичні політичні режими

12 Травня, 201311:09 am

0


Демократичні політичні режими

Словосполучення “демократія” прийшло у сучасний язик з Древньої Греції і в перекладі з грецької означає “демос” – народ, “кратос” – влада, або народовладдя. Демократичні державні форми організації суспільства були дуже поширені в античний період в Греції та на різних історичних відрізках часу у інших народів. Сучасні демократичні режими базуються на політичних ідеях Нового часу , епохи Просвітництва і ліберальних концепціях періода буржуазних перетворень.

Демократичний політичний режим має декілька істотних рис. По-перше, в його основі лежить принцип чесних і періодичних перегонів, до участі у яких допускаються всі лиця, що мають право голосу. Перегони можуть бути і нечесними, якщо одна з політичних сил має більше важелів впливу на механізм перегонів і на формування політичних симпатій виборців. По-друге, влада формується по результатам перегонів. Недостатньо регулярно проводити вибори, повинен бути механізм зміни владних лиць. По-трете, демократія спирається на думку більшості, але це недостатня умова. Демократичний режим повинен охороняти інтереси усіх громадян, у тому числі меньшисті і окремих індивідів. Політичний режим вважається стабільним, якщо в мирних формах, без суспільної напруги, існує зміна владних сил. Пануюча сила поважає права опозиції, в свою чергу остання веде політичне змагання в рамках існуючих законів. Управління державою має ефективний характер , поважаються інтереси виборців і дії державного апарату знаходяться під постійним контролем суспільства. Демократичні режими традиційно мають незалежні одна від одної законодавчу, виконавчу та судову гілку влади. Головним інструментом рішення політичних проблем є парламент – представницький орган, який виконує функції законодавця і контроля над діями уряду. Уряд на чолі з президентом або ппрем’єром виконує функцію правління країною. Вища судова влада наглядає за законністю і діями уряду та парламентських структур. В наш час існують презідентські, парламентські і змішані форми демократичних режимів.

Для парламентської форми правління характерні функції законодавчі і формування уряду та бюджету. Премьер-міністром затверджується лідер партії або коаліції політичних сил, які перемогли на перегонах і мають більшисть в парламенті. Існування уряду залежить від рівня підтримки з боку парламенту, тому премьєр несе політичну відповідальність за осіб, яких назначають мінистрами. Цьому режиму також притамані такі риси – дуалізм виконавчої влади, (поділ на голову держави і уряд); обов’язковість відставки, якщо парламент висловлює недовіру уряду; незалежність голови виконавчої влади який має право роспуску нижньої палати парламенту; відсутність у парламенту права на зміну голови уряду.

Якщо між урядом і парламентом виникає розбіжність, існує два шляхи виходу із кризи – або відставка уряду, або роспуск парламенту.

Презідентська форма демократичного режиму спирається на жорсткий принцип поділу влади.