Державний нагляд за охороною праці

Січень 17th, 201012:31 pm

2


Державний нагляд за охороною праці

Державний нагляд за охороною праці

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про охорону праці» державне управління охороною праці в Україні здійснюють:

 • Кабінет Міністрів України;
 • Комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України;
 • міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;
 • місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів;
 • асоціації, концерни, корпорації та інші об’єднання підприємств.

Закон містить норми прямої дії, що визначають обов’язки, права та повноваження кожного з цих органів.
Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці.

Кабінет Міністрів України:

 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
 • визначає функції міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та нагляду за охороною праці;
 • визначає порядок створення і використання державного, галузевих і регіональних фондів охорони праці.

Основні завдання, які покладаються на комітеті нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці), Міністерства праці та соціальної політики України:

 • комплексне управління охороною праці;
 • державний нагляд за додержанням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт, пов’язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини; координація робіт з профілактики травматизму невиробничого характеру;
 • проведення експертизи проектної документації та видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об’єктів і засоби) виробництва;
 • координація науково-дослідних робіт і питань охорони праці та підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці,
 • контроль за їх виконанням, державне замовлення наукових досліджень з цих питань;.
 • встановлення та розвиток міжнародних зв’язків і питань нагляду за охороною праці.

Рішення Держнаглядохоронпраці прийняті а межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі охорони праці:

 • проведення єдиної науково-технічно! політики в галузі охорони праці;
 • розробка і реалізація комплексних заходів щодо покращення безпеки, гігієни праці й виробничого середовища
 • в галузі;
 • здійснення методичного керівництва діяльністю підприємств галузі з охорони праці;
 • укладання з відповідними галузевими профспілками угоди з питань покращення умов і безпеки праці;
 • фінансування опрацювання і перегляду нормативних актів про охорону праці;
 • організація у встановленому порядку навчання і перевірки знань та норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;
 • створення за необхідності професійних воєнізованих аварійно-рятувальних формувань, що діють відповідно до типового положення, затвердженого Держнаглядохоронпраці.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.