Дослідницько-інноваційна робота студентів

27 Листопада, 201211:53 am

0


Дослідницько-інноваційна робота студентів

Залучення студентської молоді до дослідницько-інноваційної роботи є од­ним з головних завдань вищої школи. Це сприяє якості вищої освіти.

Серед прав, які законом надано студентам вищих навчальних закладів, є такі, що пов’язані з участю в науковій та науково-технічній роботі. Насамперед це:

– користування навчальною, науковою, виробничою базою закладу;

– участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, кон­ференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення свої робіт для публікацій;

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу та науково-дослідної роботи.

Провідні вищі навчальні заклади реалізують це право через створення комп­лексної системи залучення студентства до наукової та науково-технічної роботи як в межах виконання навчального плану, так і на засадах позанавчальної їхньої участі на оплатній і безоплатній основі у проведенні досліджень та розробок.