Дослідницько-новинні жанри – Бекґраундер

21 Січня, 201210:20 am

0


Дослідницько-новинні жанри – Бекґраундер

Це жанри, які повідомляють неоперативну, але актуальну інформацію, яка супроводжує новинну подію, що стосується базового суб’єкта PR, і припускають її аналіз, тлумачення.
Об’єкт відображення в таких жанрах – подія, процес, особа. До дослідницько-новинних жанрів PR-тексту відносяться бекґраундер, лист питань-відповідей; серед медіатекстів до цієї групи жанрів можна віднести іміджеву статтю й іміджеве інтерв’ю.

Бекґраундер

Бекґраундер (англ. backgrounder) – жанр PR-тексту, розширена інформація поточного характеру про суб’єкта PR. Його мета – підтримати пабліцитний капітал даного суб’єкта. Бекґраундер містить інформацію про тло, яке оточує подію, про те, що їй передувало або стало причиною. Це може бути додатковий до прес-релізу текст, не обмежений простором і відмінний від прес-релізу ширшим висвітленням проблеми, події. Бекґраундер – це жанр, що претендує не на повноту аналізу події, а на широту його освітлення; це несенсаційна новина про поточні заходи.
Бекґраундер зазвичай оформлюється на бланку з логотипом організації.

Два типи бекґраундера:

• перші, самостійні і розіслані в редакції ЗМІ (його інколи також називають аналітичним прес-релізом) – це текст, який повинен допомогти журналісту детально і без спотворень підготувати потрібний матеріал для ЗМІ;
• другий тип – складова прес-кита (детальніше про прес-кит див. у розділі “Комбіновані PR-тексти”), яка підтримує, розширює основну інформацію, що міститься в прес-релізі. Цей тип бекґраундера не має ні вказівки на дату розповсюдження, ні телефонів контактних осіб (це пояснюється неоперативним характером передаваної інформації).

Бекґраундером може бути тематичне досьє (матеріали про походження актуальної проблеми), може містити й інформацію, притаманну для факт-листа (профіль організації, її історія, опис товарів і послуг). Проте, на відміну від факт-листа, бекґраундер – це обов’язково зв’язний закритий текст, єдина і викінчена “історія”, побудована в розповідному стилі.

Мета даного жанру – опис фактів, що стосуються або “ото-чують” основну подію, про яку йдеться в прес-релізі.

Структура і композиція бекґраундера відносно вільна. Заголовок вказується обов’язково (лід-абзац – не обов’язково). У бекґраундері може бути багато цитат – думок авторитетних осіб, представників базового суб’єкта PR. Через те, що він має закриту текстову структуру, обов’язкова заключна, графічно виділена заключна частина.

Бекґраундер як допоміжний текстовий матеріал припускає наявність різноманітних схем, таблиць, графіків (які можуть бути оформлений також і окремо). Додатковий іконографічний матеріал може фігурувати не більше двох разів на сторінці, він повинен бути зрозумілим і для неспеціаліста.

Текст бекґраундера може бути неодносторінковий. Але задля оперативного відбору необхідної інформації необхідно коректно членувати текст. Розмір таких частини, як правило, розрахований на можливість читача сприймати об’єм інформації “без втрат”.

Інформація може бути новинною або емпіричною (нагромадженою за якийсь період і осмисленою):

• при подачі новинної інформації новина, наприклад, про захід розширюється вказівкою на характер і особливості заходу (будується за принципом причинново-наслідкових зв’язків).
• емпірична інформація: бекґраундер може бути присвячений діяльності якоїсь організації, певному явищу тощо. Характерна особливість – багато цитат (думок учасників, організаторів, авторитетних осіб та інших людей, причетних до того, що описується), обширна преамбула, аналітизм.

Бекґраундер з емпіричною інформацією може розсилатися як основний інформаційний документ.