Дослідницько-новинні жанри – Лист запитань-відповідей

21 Січня, 201210:25 am

4


Дослідницько-новинні жанри – Лист запитань-відповідей

Лист запитань-відповідей

Лист запитань-відповідей (англ. QА, Q&A: question-and-answer form) – жанровий різновид PR-тексту, що дозволяє у формі відповідей на можливі або часті запитання підтримувати пабліцитний капітал організації (фірми).

В американському і західноєвропейському піарі цей жанр має також назву “FAQ” (frequently asked questions – часто запитувані запитання), у російській традиції побутує скорочення ЧаВо (частые вопросы).
QA можна вважати одним з різновидів бекґраундера, оскільки він використовується в тих самих ситуаціях і супроводжує певний захід. Досить часто ця форма використовується для висвітлення питань, які знаходяться у фокусі суспільного інтересу. Тексти цього жанру можна порівняти з інтерв’ю першої (посадового) особи фірми, організації: воно тут постає у прихованій формі, і це вносить в мовну структуру тексту визначену суб’єктивацію. Лист запитань-відповідей не є “заготівкою” для подальшого усного відтворення, наприклад, на прес-конференції.

QA – це текст, який, на думку його укладача, відповідає інформаційним очікуванням цільової аудиторії чи її конкретному сегментові. Технологія складання даного типу PR-тексту відносно проста: співробітник PR-структури сам складає питання і відповіді на них. Це може бути й інформація, витягнута методом інтерв’ю в посадовця організації і відповідним чином оформлена. На жаль, у пострадянській практиці QA активно не використовується.

Текстова структура листа запитань-відповідей відкрита. За-головок тексту даного жанру повинен відображати суть новинної події. Як і в більшості інших жанрів, вказівка “Лист питань-відповідей” небажана, проте підзаголовок, “питання, що часто задаються”, цілком прийнятний.

Питання формулюються досить стисло. На відміну від журналістського інтерв’ю питання повинні бути спрямовані на підтримку позитивного іміджу суб’єкта PR; відповіді повинні бути логічними й послідовними, якнайповніше відображати оптимізовану інформацію про суб’єкт, освітлювати деталі новинної події.

Текст відповідей подається від першої особи множини (ми) – базовий суб’єкт PR мислиться як узагальнений логічний суб’єкт. У відповідях – різноманітні засоби вираження, тому поряд із основними функціями інформування і непрямої дії цей жанр виявляє і функцію емоційно-експресивну.

Питання і відповіді повинні складати текстову єдність. На відміну від традиційного журналістського жанру інтерв’ю, де питання можуть виникати під час самого процесу інтерв’ювання, у цьому жанрі ми не можемо говорити про т.зв. діалогічну єдність. Проте порядок проходження питань не повинен бути довільним: загалом текст питань-відповідей повинен допомогти всесторонньо висвітлити всі деталі новинної події. Рамки жанру дозволяють фокусувати увагу громадськості на тих деталях новинної події, які, на думку укладача тексту, можуть бути для громадськості найактуальнішими, найцікавішими, найпотрібнішими.