Досвід розвинених країн у формуванні страхового ринку

22 Лютого, 20131:11 pm

0


Досвід розвинених країн у формуванні страхового ринку

У всіх розвинених країнах світу страховий бізнес виступає не тільки в якості гаранта відшкодування можливих збитків, але також є одним з найбільших інституційних інвесторів. Виникнення сучасного страхового ринку в Росії почалося з ліквідації державної монополії на страхову діяльність. Російський страховий ринок за останні роки досяг значних успіхів. Найбільш затребуваним страховим продуктом на сучасному етапі є страхування майна, основними споживачами якого виступають великі підприємства. Концентраційна активність страхового бізнесу за останні роки збільшується.

При цьому одним з важливих фактором формування і розвитку страхового ринку, може стати введення і вдосконалення обов’язкових видів страхування відповідальності. Тим не менш, за різними оцінками, все ж висока частка неризикового страхування, перш за все – це податкозберігаючі технології в страхуванні життя; монополіси і інші неризикові схеми в добровільному медичному страхуванні, з якими безуспішно ведуть боротьбу державні органи влади.

Позитивний і важливий внесок у розвиток і оздоровлення російського страхового ринку внесла Федеральна служба страхового нагляду РФ, посилений порядок ліцензування і контролю учасників ринку. На сучасному ринку медичних послуг особливо велику роль грають приватні медичні засоби. Вони якісно надають дуже важливі послуги людям, такі як наприклад лікування геморою Київ (med-nice.com.ua). В цьому випадку страхування могло б покрити деякі витрати на лікування.

Аналіз розвитку страхової галузі в Росії на сучасному етапі, виявляє деякі стримуючі фактори реального зростання страхування. Основною проблемою формування російського страхового ринку до теперішнього часу залишається слабка розвиненість інфраструктури. Відсутня об’єктивна і достовірна інформація про реальну картину страхового ринку, як для професійних, так і непрофесійних учасників ринку.

Отже, враховуючи високу недовіру населення до страхових організацій слід відзначити наступні фактори: відсутність рейтингових агентств; слабка інвестиційна політика, недостатня розвиненість російського фондового ринку, яка поки що не сприяє збільшенню прибутковості страховиків і успішному розвитку ринку, (приклад – в розвинених країнах інвестиційна діяльність страховиків є ключовою складовою успіху бізнесу, де страховики володіють не менше 10% акцій, що перебувають на національних біржах і до 30% облігацій).

Страховий ринок слід розглядати з точки зору присутності іноземних страховиків, де вітчизняний ринок прямого страхування залежимо від світового ринку перестрахування, який диктує російським компаніям свої умови. Таким чином, перестрахування відіграє важливу роль у сучасному російському ринку страхування, яка є одним з факторів, що сприяють розвитку страхування, можливості роботи з великими ризиками, збільшенню інвестиційних потоків, у тому числі і міжнародних.

Зауважу, що вступ Росії до СОТ має як позитивні, так і негативні наслідки і є питанням як зовнішньої, так і внутрішньої політики нашої держави, яке вимагає співвідношення відкриття фінансових ринків із стратегічними завданнями прискореної модернізації російської економіки і підвищення її конкурентоспроможності до зовнішніх впливів.

Таким чином, виходячи з вище сказаного, в майбутньому головними завданнями формування і розвитку страхового ринку Росії, на мій погляд, можуть бути: вдосконалення законодавчої бази; впровадження нових страхових технологій і їх якісне обслуговування; вдосконалення оподаткування страхових операцій; ведення обов’язкових видів страхування.

Регулятору, на мій погляд, варто було б чинити вплив на формування необхідної інфраструктури страхового ринку, підготовку висококваліфікованих фахівців і рішення проблем подвійного стандарту по відношенню до страхових компаній Євросоюзу.

Безумовно, державне втручання повинно бути за допомогою правових та економічно непрямих методів, зберігаючи при цьому основні принципи ринкових систем.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.

Шкода ростов-на-дону официальный дилер www.eskadra-auto.ru.