Дидактичні основи зв’язку теоретичного та практичного навчання

20 Квітня, 201412:02 pm

0


Дидактичні основи зв’язку теоретичного та практичного навчання

З точки зору дидактичних вимог зв’язок навчання з продуктивною працею має основоположне значення у підготовці молоді до життя, до участі у діяльності суспільства, у вихованні всебічно розвиненої людини.

В основі поєднання навчання з продуктивною працею лежать ті об’єктивні зв’язки, які існують між наукою і виробництвом, теорією і практикою.

Навчання і продуктивну працю дидактика розглядає в їх діалектичній єдності, як дві сторони єдиного процесу підготовки всебічно розвиненої людини.

Опанування основ наук і продуктивна праця учнів – це процеси, кожен з яких має свою логіку, свої конкретні завдання. Проте їх сутність така, що вони взаємодіють, переплітаються і збагачують один одного. Теоретичні знання – загальноосвітні, політехнічні і спеціальні – служать основою для сучасної продуктивної праці, а остання, в свою чергу, конкретизує знання, сприяє міцному, свідомому засвоєнню їх.

Форми і методи зв’язку навчання з продуктивною працею залежно від віку і рівня розвитку учнів, специфіки тієї чи іншої навчальної дисципліни дуже різноманітні. Такий зв’язок може безпосередньо випливати із змісту дидактичного матеріалу тих предметів, які вивчаються в школі, або ж встановлюватись на основі трудових завдань, які виконують учні під час роботи в шкільних майстернях, у робочій кімнаті тощо, чи в процесі лабораторної, експериментальної роботи.

В наш час багато навчальних матеріалів можна використовувати і вдома, оскільки є безліч сайтів, де є можливість завантажити книги та використовувати їх в будь-який час за цією адресою: книги скачать бесплатно.

Вивчення будь-якого предмета дає можливість для ознайомлення учнів з трудовою діяльністю людей, науковими основами сучасного виробництва, виховання в них любові до праці. Проте кожний цикл дисциплін – природничо-математичних, гуманітарних чи спеціальних – має по-різному здійснювати це завдання.

Зв’язок вивчення основ наук з працею може бути прямим і посереднім. Прямий зв’язок має місце тоді, коли трудове завдання, яке виконують учні, безпосередньо випливає з дидактичного матеріалу теми уроку. В такому разі теоретичні знання учнів передують трудовим процесам. Так, на уроках фізики, хімії, ботаніки та інших предметів, розкриваючи суть того чи іншого наукового закону, вчитель добивається, щоб учні зрозуміли застосування закону в техніці, технології виробництва.

Підготовка учнів до трудової діяльності вимагає конкретної обізнаності з технікою і технологічними процесами, формування .у них конкретних технічних понять, вироблення відповідних виробничих умінь і навичок. А це досягається всебічним ознайомленням з різними галузями виробництва і безпосередньою участю учнів у продуктивній праці.

Однією з форм зв’язку навчання з працею є розв’язування задач практичного змісту з таких предметів, як математика, фізика, біологія, хімія, географія, практичні лабораторні заняття, дослідницька робота і т.д.

Взаємозв’язок вивчення основ наук з виробництвом, його технологією сприяє свідомому засвоєнню учнями загальноосвітніх, політехнічних і спеціальних знань. Разом з тим він допомагає учням краще усвідомлювати технічні явища, виробничі, технологічні процеси, творчо ставитись до продуктивної праці.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто