Екологічність як головна складова сучасного виробництва

19 Червня, 20148:10 am

0


Екологічність як головна складова сучасного виробництва

Останнім часом докорінно змінилася, насамперед, концептуальна структура, засоби і, сформувався зовсім інший стиль наукового мислення.

Для нього характерні:

– тенденція до цілісного, системного сприйняття і дослідженню різних природних і соціальних процесів;

– вивчення еволюції і розвитку не тільки окремих систем, але і систем регіональних і навіть глобальних;

– розкриття внутрішніх механізмів самоорганізації, що лежать в основі всіх процесів розвитку.

Процеси самоорганізації, що відбуваються в усіх матеріальних утвореннях – у фізичних, хімічних, біологічних, екологічних та інших системах, свідчать про потенційну активність матерії, її здатності до самоорганізації на різних рівнях розвитку.

Аналіз стану природних систем Землі дає уявлення про те, за що розплачується людство за так званий технічний прогрес. Тільки охопивши всю картину в цілому, можна вловити суть того, що відбувається: підійшов до кінця етап розвитку цивілізації, в основу якого покладено принцип підкорення природи.

Вичерпала свій позитивний потенціал культура колоніального по відношенню до природи виробництва, націлена на забезпечення максимальної продуктивності при ігноруванні довготривалих наслідків. Поєднана з міццю сучасної техніки, ця культура за одне покоління завдала природі більших збитків, ніж за тисячу років попередньої історії.

Виживання людства з усією гостротою поставило завдання переходу до нового ступеня розвитку цивілізації, заснованої на неухильному дотриманні принципу збереження природи. А значить, необхідно не тільки враховувати уроки природи: життєздатність – через самоорганізацію, керованість – через децентралізацію, ефективність – через різноманіття, прогрес-через накопичення вільної енергії, вдосконалення – через природний відбір.

Цю концепцію починають розуміти і виробники натуральної продукції. Потребу в хороших товарах не можна зменшити, тому виробники намагаються проводити екологізацію своїх виробництв на створювати товари з більш довготривалим терміном експлуатації. Якщо говорити про сферу будівництва, то використовують камінь, метал та дерево, яке спеціально оброблено. Багато будівельників створюють дерев’яні сходи на замовлення, щоб забезпечити екологічну чистоту об’єкту.

Тобто, необхідне затвердження нового типу культури і стратегічного мислення, основою якого є нова парадигма розвитку. В рамках якої, основна мета людства-це забезпечення позитивного майбутнього людства на максимальний період часу.

Причини занепокоєння з приводу екологічних проблем різні, хоча всі вони пов’язані з усвідомленням негативних наслідків погіршення природного середовища для можливостей економічного і соціального розвитку суспільства. Їх можна розділити на дві групи-тактичні та стратегічні.

У тактичному плані побоювання викликають зростання втрат внаслідок подорожчання виробництва продукції через збільшення вартості сировинних ресурсів, видобуток яких зміщується у все більш важкодоступні райони, збільшення втрат робочого часу через зростання захворюваності, збільшення витрат на охорону здоров’я, рекреацію і т. п., які об’єктивно зростають у зв’язку з погіршенням якості природного середовища.

У цьому зв’язку, очевидно, що зростання втрат внаслідок деградації природного середовища об’єктивно сприяє уповільненню темпів розвитку суспільства, породжує суттєві труднощі у вирішенні поточних економічних і соціальних завдань.

Література:

С.Н. Рибальченко. Екологічний фактор – основа стратегічного мислення. // Екологічний менеджмент у загальній системі управління. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 125 с.