Екскурсія як незамінний метод навчання

22 Листопада, 20147:19 am

0


Екскурсія як незамінний метод навчання

Екскурсія як метод навчання передбачає вивчення предметів або явищ у характерному для них оточенні, обстановці.

Екскурсія має велике освітнє і виховне значення, вона є дійовим засобом зв’язку навчання з життям. Особисті спостереження учнів, безпосереднє вивчення ними природи, техніки, трудової діяльності людей збагачують їх досвід конкретними яскравими враженнями, розширюють знання, кругозір.

Навчальні екскурсії зв’язані з вивченням тих чи інших об’єктів. Залежно від цього вони поділяються на виробничі, природничо-наукові, краєзнавчі, географічні, історичні і т. д.

Мета виробничих екскурсій – ознайомити учнів з організацією того чи іншого виробництва, з дією машин і механізмів, технологічними процесами, матеріалами і продукцією виробництва, організацією праці, передовими людьми підприємства.

Виробничі екскурсії, як правило, тісно зв’язані з викладанням фізики, хімії, біології, географії, а також з виробничим навчанням. Під час виробничих екскурсій учитель має можливість на конкретному матеріалі показати велич науки і техніки, значення високопродуктивної праці для будівництва суспільства.

Природничо-наукові екскурсії передбачають ознайомлення учнів з явищами природи та їх закономірностями, вивчення флори і фауни того чи іншого району, різних видів сільськогосподарських культур і тваринництва, ознайомлення з методами обробітку полів, садів, виноградників і т. д.

Краєзнавчі екскурсії допомагають учням вивчати рідний край, місто, село, фабрики, заводи, колгоспи, поповнювати знання місцевим матеріалом.

Історико-літературні екскурсії дають цікавий матеріал про історичні події і факти, допомагають ознайомитися з місцями, де жили і працювали видатні діячі, письменники, художники, композитори, з пам’ятками мистецтва, музеями і т. д.

Кожна навчальна екскурсія повинна ставити певну дидактичну мету, мати навчально-освітнє і виховне значення.

Навчальні екскурсії плануються як з окремих предметів, так і комплексні, які включають тематику кількох суміжних дисциплін.

Виробничі екскурсії проводять під керівництвом інженера підприємства. Плануючи виробничу екскурсію, треба всебічно продумати ті зв’язки, які можуть бути встановлені між навчальним матеріалом з основ наук і конкретним виробництвом, його технологічним процесом, дією машин.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто