Електронна комерція як фактор розвитку маркетингу послуг

Травень 16th, 20137:44 am

0


Електронна комерція як фактор розвитку маркетингу послуг

За останнє десятиліття значення сектора послуг значно зросла. У США на сферу послуг припадає 79% всіх робочих місць і 74% ВВП. Зростаюча конкуренція, коливання попиту і застосування нових технологій створюють умови для значного прориву компаній, що займаються послугами. Крім того, за останні десять років значно зросла важливість послуг як джерела досягнення конкурентних переваг і серед інших сфер бізнесу, в тому числі і в класичному виробництві.

Підприємства різних видів діяльності в рівній мірі, як і некомерційні організації, потребують нових підходів для досягнення лідируючих позицій на ринку. В умовах стрімкого розвитку ринку сучасних інформаційних технологій використання всесвітньої мережі Інтернет є все більш важливою складовою успіху в бізнесі. Поєднання ж цих двох перспективних напрямків надає необмежені перспективи для підприємств будь-якої сфери діяльності. Саме Інтернет-маркетинг найбільш органічно вписується у сферу послуг і надає можливості розвитку і переходу на якісно новий рівень роботи з споживачами. Саме цим інструментом користуються популярні Інтернет магазини, що дають можливість купити телевізор та іншу техніку за доступною ціною і не виходячи з дому, ось яскравий цьому приклад: http://qp.ua/tv/samsung/.Інтернет сьогодні виступає в якості не тільки нового засобу комунікації, але і як глобальний віртуальний електронний ринок.

Електронна комерція – така форма постачання продукції, при якій вибір і замовлення товарів здійснюється через комп’ютерні мережі, а розрахунки між покупцем і постачальником, як правило, здійснюються з використанням електронних документів і засобів платежу.

Електронна комерція виступає в двох ролях: по – перше, її предметом безпосередньо можуть виступати послуги, а, крім того, пов’язана з виробництвом і реалізацією традиційних товарів, електронна комерція може надавати можливість надання додаткового сервісу, стаючи при цьому стратегічним інструментом управління відносинами із споживачами, зміцнюючи позиції компанії на ринку і завойовуючи довіру і симпатію споживачів.

Дослідження шляхів використання Інтернет для вирішення завдань маркетингу взагалі і маркетингу послуг зокрема, дозволило розробити докладні рекомендації щодо застосування нового середовища. В якості найбільш зручного і ефективного засобу реалізації електронної комерції виступає власний вебсайт компанії.

Перед виходом на новий ринок, компанії розробляють модель створення і просування сайту в Інтернет, розглядають маркетингові принципи побудови сторінок та їх подальшої підтримки, а також різні шляхи ведення електронного бізнесу та здійснення розрахунків з використанням новітніх інструментів.