Естетичне виховання в процесі шкільного навчання

19 Січня, 20144:24 pm

0


Естетичне виховання в процесі шкільного навчання

Естетичне виховання, як і інші складові елементи сучасного виховання, здійснюється насамперед у процесі навчання.

Між естетичним вихованням і вивченням основ наук існує тісний зв’язок. Кожний навчальний предмет не тільки користується засобами мистецтва для активізації розумової діяльності учнів, глибшого, повнішого засвоєння ними знань, а й сам сприяє естетичному вихованню учнів, виробленню в них певних естетичних понять, суджень, почуттів.

Вітчизняна педагогіка ніколи не зводила естетичне виховання тільки до виховання емоцій. Такий однобокий підхід властивий буржуазній школі.

Естетичне виховання в сучасній школі ставить перед собою важливі пізнавальні завдання. І тут на допомогу йому приходять загальноосвітні предмети.
Озброєння учнів основами наукових знань, вироблення в них демократичного світогляду створюють грунт для правильного сприймання дійсності, розуміння прекрасного. Без цього не можна виховати і правильне естетичне ставлення до дійсності, сформувати правильні естетичні почуття.

В естетичному вихованні учнів важливу роль відіграють усі дисципліни, а найголовнішу – мова і література, співи і музика, малювання.

Мова – першоелемент культури. У процесі вивчення мови в учнів виховується любов до рідного слова, до Батьківщини, до краси літературних і мистецьких творів, багатства національної і світової культури.

Історія, суспільствознавство допомагають учням усвідомити роль естетики, мистецтва в житті суспільства, у боротьбі за побудову демократичного суспільства. Уроки природознавства, географії розкривають перед учнями красу і багатство природи, прищеплюють любов до природи, формують глибокі естетичні почуття.

Естетика праці, естетика досліджень і відкриттів учених, естетика перетворення природи і т. д.- все це засоби естетичного виховання, якими вчитель повинен уміло користуватись у процесі своєї повсякденної роботи з учнями.

Різні види мистецтва – художня література, співи, музика, малювання – своєю спрямованістю сприяють формуванню в учнів високих моральних стандартів, що так важливо для правильного сприймання дійсності, розуміння прекрасного в житті і мистецтві.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто