Етапи здійснення загального обов’язкового навчання учнів

Серпень 3rd, 20144:19 am

0


Етапи здійснення загального обов’язкового навчання учнів

Здійснення загального обов’язкового навчання – одне з найважливіших завдань школи. Воно залежить насамперед від оперативності керівництва, якості навчання і виховання.

Завдання школи – забезпечити роз’яснювальну роботу серед населення, добитися, щоб усі діти вчилися, регулярно відвідували школу, набували потрібних знань і практичних умінь, виховувались гідно, щоб у школі не було другорічників, відсіву учнів.

Добре поставлене навчання, позакласна робота допомагають уникнути відсіву учнів, створюють у дітей бажання вчитися, систематично відвідувати школу.

Керівники школи разом з батьківським комітетом, при допомозі громадських організацій створюють фонди всеобучу для подання матеріальної допомоги окремим учням; організують підвезення дітей до школи в зимовий період і в негоду; забезпечують учнів гарячим харчуванням у школі; подають навчальну допомогу тим учням, які відстають у навчанні.

Там, де на допомогу школі залучено широку громадськість, там успішно здійснюється всеобуч, немає відсіву, другорічників.

Для прийому дитини до школи батьки повинні подати встановлені документи: заяву, метрику, довідку про щеплення.

До всіх класів учнів приймають на підставі поданих документів. Проте при переведенні учня з іншої школи, коли в нього немає довідки про успішність, директор школи перевіряє його знання з усіх предметів попереднього курсу.

Якщо протягом місяця буде встановлено, що знання учня не відповідають вимогам програми відповідного класу, з відома відділу народної освіти його можна перевести в молодший клас.

При комплектуванні класів, особливо паралельних, треба створити однакові для кожного класу умови:

– набрати однакову кількість учнів;

– рівномірно розподілити хлопчиків і дівчаток і т. д.

При комплектуванні паралельних класів у великих містах і промислових центрах треба по можливості враховувати місце проживання дітей. Це значно полегшить зв’язок учителів з батьками, нагляд за учнями, організацію дозвілля й інших виховних заходів.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто