Етика як практична філософська наука

9 Червня, 20102:15 pm

0


Етика як практична філософська наука

ЕТИКА ЯК ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФСЬКА НАУКА

1.    Ціннісно-практична спрямованість етичного знання

2.    Структура предмета етики

3.    Основні альтернативи осмислення етичних проблем та

галузі сучасної етики

У результаті вивчення теми студент повинен ЗНАТИ:

•    специфіку проблематики етики як науки про практично-ціннісне самовизначення людини у світі

•    основні структурні елементи предмета етики

•    зміст ключових альтернатив етичного пошуку та особливості провідних галузей етики

РОЗУМІТИ:

•    взаємозв’язок раціональних знань і ціннісних уявлень в етичному пізнанні, роль етики у формуванні життєвої позиції людини

•    діалектику взаємозв’язку структурних елементів предмета етики, їх взаємозумовленість

•    світоглядну природу плюралізму етичного знання, диференціацію галузей етики відповідно до специфіки сфер морального регулювання

ВМІТИ:

•    синтезувати теоретичний і ціннісний виміри етичного аналізу

•    застосовувати знання ключових елементів предмета етики при моральному аналізі життєвих явищ та ситуацій

•    визначати типологічну специфіку моральних суджень, оцінок, концепцій