Етимологічні змістові визначення демократії

Травень 11th, 20134:35 am

0


Етимологічні змістові визначення демократії

У сучасній політичній науці поняття «демократія» має кілька змістових значень, що у сукупності відрізняють її від первісного значення.

1. Демократія як форма суспільного устрою і керування, що заснована на ідеї рівноправності й ухвалення рішення за принципом більшості. Цей спосіб керування використовувався ще в примітивних громадах і може існувати скрізь, де є соціальна організація, відносини «панування-підпорядкування» і необхідні умови для керування.

2.Демократія як форма держави, що побудована відповідно до виборного принципу організації і діяльності всіх суб’єктів державної і політичної діяльності. У цьому змісті вона збігається з більш пізнім поняттям «республіка». Демократія розглядається як політичний режим, що за допомогою певних засобів і способів здійснює народовладдя, і який дозволяє різним соціальним групам брати участь в політичній діяльності.

3.Демократія як ідеал суспільного устрою і світогляду, заснованого на визнанні верховенства особистих прав і свобод. У цьому значенні демократія розглядається не тільки як сума духовних цінностей, але і як політичний рух, що зародився в Європі в період боротьби з абсолютизмом за скасування станових привілеїв. В даний час діапазон вимог цього політичного плину надзвичайно широкий. Узагальнюючи всі значення, можна зробити загальний висновок.

Демократія – це така форма організації і функціонування суспільства, держави і політичної системи в цілому, при якій існують рівні можливості для здійснення прав і свобод кожного члена суспільства шляхом вільного вибору й участі кожного в керуванні державними і суспільними справами. У різних джерелах при визначенні змісту демократії може виділятися той або інший домінуючий підхід, наприклад, форма держави, суспільне самоврядування, система ідеалів і цінностей, можливість вільного волевиявлення виборців на основі політичної конкуренції.