Фактологічні жанри – Біографія

26 Січня, 20124:33 am

0


Фактологічні жанри – Біографія

Ці жанри містять додаткову інформацію (перш за все факти) стосовно новинної події в житті базового суб’єкта PR. Фактологічні жанри – первинні тексти зазвичай супроводжувального характеру, які мають у своєму розпорядженні актуальну інформацію про базовий PR-суб’єкт. Предмет текстів цього жанру – подія або особа. Серед інших функцій в цьому жанрі можна назвати номенклатурну (характерна для біографії). До фактологічних жанрів відносяться факт-лист і біографія.

Біографія

Біографія – жанр PR-тексту, що являє собою опорну фактичну інформацію про посадовця організації, фірми або особу соціального значення. Найчастіше вона використовується при кадрових змінах в організації, при ініціативних діях посадовця організації, його смерті і виконує номенклатурну функцію.

Біографія використовується як в зовнішніх, так і внутрішніх комунікаціях базового суб’єкта PR. За допомогою тексту біографії можна підвищувати персональний імідж окремих співробітників у суспільстві (йдеться про зовнішні комунікації). У внутрішніх комунікаціях біографія оптимізує процеси кадрової мобільності, формує сприятливий психологічний клімат, роз’яснює співробітникам стратегію фірми і політики менеджменту, стимулює ініціативу співробітників і конкуренцію між ними, попереджує, долає і компенсує нерозуміння й виробничі конфлікти.

Співробітникам PR-відділів варто мати біографічні списки не тільки керівників організації, але й усіх інших осіб, котрі яким-небудь чином зіграли помітну роль у становленні цієї організації. Ці дані використовуються, наприклад, при складанні буклетів про організацію. Існує практика публікації цілих біографічних збірок, цінність яких полягає в тому, що такі довідники дозволяють з’ясувати подробиці діяльності різних людей, містять цінні відомості про соціальну мобільність.

Найпоширенішим варіантом своєрідного узагальнення біографії можна вважати довідники “Хто є хто?”. Класична форма такого біографічного щорічника може налічувати тисячі біографій мешканців певного міста або місцевості, що представляють усі основні сфери професійної діяльності: владу, науку, освіту, культуру, мистецтво, релігію, спорт, бізнес. У зарубіжній PR-практиці широко використовується складання біографічних довідників випускників престижних навчальних закладів, це важливий компонент у структурі внутрішніх комунікацій фірми.

Текстова структура біографії – набір блоків біографічних відомостей: прізвище, ім’я, рік народження, відомості про освіту, кар’єру. Відомості про сімейний стан, наявність дітей, а також про хобі, уподобання особи можна розглядати в цьому жанрі як факультативні, хоча вони частіше всього зустрічатися в текстах культурно-духовної сфери публічних комунікацій. У біографії, наприклад, учасника прес-конференції будуть представлені лише етапи професійної діяльності, а неофіційна інформація, що стосується захоплень, сімейного стану, буде мінімальною.

Підгрупи біографії: біографія-конспект, біографія-розповідь і біографія-оповідання.

Біографія-конспект подає події у хронологічному порядку, основну увагу надається фактам і датам. Приклад біографії-конспекту в прес-киті, присвяченому відкриттю компанією нового автомобільного салону і сервіс-центру. Тут указуються лише “Етапи професійного зростання” особи у вигляді переліку посад.

Біографія-розповідь також зосереджує увагу громадськості переважно на етапах професійного зростання і в своїй мовній структурі містить двоскладові речення, де присудок може бути виражений формою пасивного стану.

У такому тексті громадськість повинні цікавити лише дані про особу, що має певну освіту і успішну кар’єру. Форма подачі матеріалів біографії може залежати і від цільової аудиторії: описовий характер біографії-розповіді призначається перш за все для ЗМІ у вигляді практично готового до друку тексту (біографія-конспект – переважно для внутрішньої громадськості).

Біографія-оповідання відрізняється від інших жанрових різновидів біографії тим, що в ній можуть бути відсутні біографічні дати. Характерна перш за все для політичного PR (у якому вона є обов’язковим компонентом комбінованого PR-тексту – листівки, брошури, буклету). Тут містяться не просто сухі факти біографії, значне місце відводиться цінним якостям політика, яким цей політик не зрадив, не дивлячись на всі складні повороти долі. У такій біографії багато емоційно-оцінних епітетів та інших елементів художності.

Такі матеріали, звичайно, можуть бути і є джерелом для текстів ЗМІ, де можуть певним чином трансформуватися, проте частіше це тексти прямої поштової розсилки.

При написанні біографії політичної персони потрібно:
• підкреслювати і посилювати наявні позитивні характеристики, створювати додаткові ситуації, де ці характеристики могли б яскравіше виявлятися;
• затушовувати негативні характеристики, які могли би вплинути на суспільну думку.
У передвиборному штабі кандидата повинен бути варіант біографії з різними ввідними частинами для звернення до різних категорій виборців. Але, використовуючи індивідуальний підхід до певних груп виборців, основну частину біографії необхідно все ж залишати незмінною, щоб ті ж виборці не звинуватили політика в спробі кон’юнктури.

Листок біографії може мати (але тільки у визначених рамках, обумовлених характером новинної події) вкраплення з іншого жанру. Наприклад, у біографії про учасників змагань не тільки біографічні дані, але й інформація про захоплення спортсменів, їхні враженнях про місто, де відбуваються ці змагання, а також елементи інтерв’ю – безпосередні висловлювання учасника новинної події.

Особливий жанровий різновид біографії – некролог – офіційне повідомлення організації, фірми, групи осіб про смерть свого співробітника, у якому повідомлення служить меті підтримки пабліцитного капіталу базового суб’єкта PR.

В основі об’єкту тексту лежить факт смерті соціально важливої особи, про що сповіщає базовий суб’єкт PR – організація, з якою був пов’язаний померлий. Некролог може бути текстом як для зовнішньої, так і для внутрішньої громадськості. Існує два типи некролога: власне некролог і розширений некролог (з елементами біографії). Зазвичай некролог полягає не тільки в повідомленні про смерть персони, його посаду, вік, але і в довідкових даних про місце і час похорону. Традиційно в таких текстах присутній кондолеанс – фраза з вираженням співчуттів близьким і рідним.

Не можна змішувати некролог як PR-жанр із власне публіцистичними текстами-некрологами. Тому що PR-текст відображає факт смерті особи, яка мала певне значення для базового суб’єкта PR; в цьому жанрі структурою і самим текстом підкреслюється зв’язок померлого й організації – ініціатора публікації. А публіцистичний текст припускає обов’язкове для образної публіцистики особливе ставлення автора некролога до померлого.