Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом

11 Лютого, 201012:55 am

0


Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом

Фактори, що впливають на результат ураження людини електричним струмом

Сила струму. Зі зростанням сили струму небезпека уражання ним тіла людини зростає. Розрізають порогові значення струму (при частоті 50 Гц):

  • пороговий відчутний струм — 0,5-1,5 мА при змінному струмі й 5-7 мА при постійному струмі;
  • пороговий невідпускний струм (струм, що викликає при проходженні через тіло людини нездоланні Судомні скорочення м’язів руки, у якій затиснений провідник) — 10-15 мА при змінному струмі й 50-80 мА при постійному струмі;
  • пороговий фібриляційний струм (струм, що викликає при проходженні через організм фібриляцію серця} —100 мА при змінному струмі й 300 мА при постійному струмі.

Опір тіла людини проходженню струму.

Електричний опір тіла людини — це опір струму, який проходить по ділянці тіла між двома електродами, прикладеними до поверхні тіла. Він складається з опору тонких зовнішніх шарів шкіри, які контактують з електродами, і з опору внутрішніх тканин тіла.

Вид та частота струму

Змінний струм. Наявність в опорі тіла людини ємнісної складової зростання частоти прикладеної напруги супроводжується зменшенням повного опору тіла та зростанням струму, що проходить через тіло людини.
Постійний струм.

Постійний струм приблизно в 4-5 разів безпечніший, ніж змінний струм частотою 50 Гц. Цей висновок випливав з порівняння значень порогових невідпускаючих струмів (50-80 мА для постійного та 10-15 мА для струму частотою 50 Гц) і гранично витримуваних напруг: людина, тримаючи циліндричні електроди в руках, в змозі витримати (за больовими відчуттями) прикладену до неї напругу не більше 21-22 у при 50 ГЦ і не більше 100-105 В для постійного струму.

Постійний струм, проходячи через тіло людини, викликає слабші скорочення м’язів і менш неприємні відчуття порівняно зі змінним того ж значення. Лише в момент замикання і розмикання ланки струму людина відчуває короткочасні болісні відчуття внаслідок судомного скорочення м’язів. Порівняльна оцінка постійного та змінного струмів справедлива лише для напруги до 500 В.

Вважається, що при більш високих напругах постійний струн стає небезпечнішим, ніж, змінний з частотою 50 Гц. Тривалість проходження струму через організм істоти о впливає на наслідок ураження: зі зростанням тривалості дії струму зростає ймовірність важкого або смертельного наслідку. Така залежність пояснюється тим, що зі зростанням часу впливу струму на живу тканину підвищується його значення, накопичуються наслідки впливу струму на організм.

Зростає також імовірність співпадіння моменту, проходження струму через серце з уразливою фазою серцевого циклу (кардіоциклу). Зростання сили струму зі зростанням часу його дії пояснюється зниженням опору тіла людини внаслідок місцевого нагрівання шкіри та подразнювальної дії на тканини.

Шлях протікання струму через людину. Практика та експерименти показують, що шлях протікання струму через тіло людини має велике значення з огляду на наслідки ураження. Якщо на шляху струму виявляються життєво важливі органи — серце, легені; головний мозок, то небезпека ураження досить велика, оскільки струм безпосередньо впливає на ці органи. Якщо ж струм проходить іншими шляхами, то його вплив на життєво важливі органи може бути лише рефлекторним, а не безпосереднім.

При цьому, хоч небезпека важкого ураження і зберігається, але ймовірність його знижується.

Індивідуальні властивості людини. Відомо, що здорові та фізично міцні люди легше переносять електричні удари, ніж хворі та слабкі.

Особливо сприйнятливими до електричного струму є особи, які нездужають на захворювання шкіри, серцево-судинної системи. Органів внутрішньої секреції, легенів, мають нервові хвороби.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.