Фізичні вправи як засіб фізичного виховання

23 Квітня, 201410:42 am

0


Фізичні вправи як засіб фізичного виховання

Фізичні вправи, зв’язані з спортом, гімнастикою, організацією ігор, туризмом, є найважливішим засобом фізичного розвитку учнів, Ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння, плавання, пересування на лижах, піднімання ваги та інше становлять різновид природних рухів. У процесі фізичного виховання такі природні вправи сприяють функціональному і морфологічному розвитку організму, вдосконаленню діяльності нервової системи, органів рухового апарата. Поряд з природними застосовуються спеціальні фізичні вправи, основою яких є свідоме керування руховим апаратом, розвиток рухової системи, фізичних якостей організму.

Фізичні вправи позитивно впливають на організм, якщо забезпечується правильне їх дозування, нормування їх тривалості і кількості, урахування індивідуальних, вікових, статевих особливостей та ін.

Важливе місце в системі фізичного виховання в школі належить гімнастиці. Гімнастика – один з найважливіших засобів загальної фізичної підготовки учнів. Сукупність спеціально підібраних гімнастичних вправ сприяє підвищенню рівня спортивної досконалості і водночас є профілактичним, а в спеціальних закладах і лікувальним засобом.

Як спеціальний вид фізичного вдосконалення гімнастика охоплює різноманітні вправи: стройові, порядкові, загально-розвиваючі, вільні, прикладні, акробатичні, з художньої гімнастики і т. д.

Стройові і порядкові вправи – навчання раціональних способів шикувань, перешиковувань та пересувань: вони є засобом виховання навичок колективних дій. Такі вправи сприяють формуванню правильної осанки тіла, виправці, внутрішній і зовнішній дисциплінованості.

Загальнорозвиваючі вправи передбачають розвиток окремих частин організму і всього організму в цілому. Такі вправи розвивають руховий апарат, окремі групи м’язів, формують правильну осанку, рухові навички.

Вільні вправи складаються з комбінацій рухів, звичайно виконуються під музику. Призначення їх – удосконалювати координацію рухів, виробляти чуття ритму, красу рухів.

Вправи прикладного характеру. До них належать: ходьба, біг, стрибки, метання, лазіння, перенесення вантажу та інші рухові дії. При комплексному застосуванні ці вправи є засобом всебічного фізичного розвитку.

Різноманітність вправ і постійне вдосконалювання їх сприяло розвиткові таких самостійних видів гімнастики:

а) основної;

б) гігієнічної;

в) спортивної;

г) акробатичної;

д) художньої;

е) допоміжної;

є) лікувальної.

Основна гімнастика забезпечує загальний фізичний розвиток, удосконалює рухові навички і виховує вміння застосовувати їх у трудовій і фізкультурній діяльності. Заняття основною гімнастикою допомагає учням усвідомити основні закономірності рухової діяльності, свідомо підходити до засвоювання знань та навичок, розуміти їх практичне значення.

Гігієнічна гімнастика зміцнює здоров’я, загартовує організм, підвищує працездатність учнів. Гігієнічна гімнастика проводиться як ранкова зарядка і гімнастичні вправи під час перерв. Гігієнічна гімнастика може бути індивідуальною і груповою, але вона обов’язкова для всіх вікових груп учнів.

Спортивна гімнастика зміцнює здоров’я і сприяє спортивному вдосконаленню. Спортивна гімнастика як засіб фізичного вдосконалення здійснюється за класифікаційною програмою, з додержанням певної системи і поступовості. Ця програма передбачає: вільні рухи, вправи на перекладинці, брусах, кільцях, на коні з ручками і стрибки (для хлопців); вільні рухи, вправи на брусах, на рівновагу і стрибки (для дівчат).

Акробатика – вид гімнастики, яка включає вправи, що виконуються індивідуально, парами або групами. Акробатичними руховими діями оволодівають за певною класифікаційною програмою, яка включає динамічні і статичні вправи.

Художня гімнастика, як і спортивна, вдосконалює майстерність руху і є засобом не тільки фізичного, а й естетичного виховання. У художній гімнастиці застосовуються спеціальні і загальнорозвиваючі вправи. Художня гімнастика – важливий засіб фізичного виховання учнів.

Допоміжна гімнастика включає спортивно-допоміжні, виробничі і лікувальні гімнастичні вправи і має на меті оздоровлення організму, вдосконалення рухових дій, зв’язаних із спортом, продуктивною працею.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто