Форма держави. Форма державного правління

9 Травня, 201010:53 am

0


Форма держави. Форма державного правління

ФОРМА ДЕРЖАВИ. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

Для характеристики конкретних держав застосовується поняття форма держави. Форму держави утворюють три складові частини: форма правління, форма державного устрою, форма державного режиму.

Форма державного правління – це організація вищих органів державної влади, порядок їх утворення і діяльності та розподіл компетенції між ними.

Розрізняють дві форми правління – республіку і монархію.

Республіка – це форма правління, при якій верховна влада у державі належить виборним органам, які обираються населенням на певний строк.

Республіки бувають трьох видів у залежності від того, хто призначає та контролює уряд:

–    президентська республіка. У таких республіках президент обирається населенням незалежно від парламенту, він формує, контролює, а інколи і очолює уряд, а парламент здійснює законодавчу функцію;

–    парламентська республіка. У парламентських республіках населення обирає парламент, а парламент обирає президента та фсзрмує і контролює уряд. Президент здійснює переважно представницькі функції;

–    змішана республіка (президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська). Уряд у таких республіках формується та контролюється частково президентом, а частково – парламентом. До таких республік належить Україна.

Монархія – це форма правління, при якій верховна влада у державі повністю або частково належить одній особі.

Розрізняють такі види монархій:

–    абсолютна монархія, в якій влада монарха ніким і нічим не обмежена;

–    конституційна монархія, в якій населення обирає парламент, парламент призначає і контролює уряд, а монарх на практиці виконує переважно представницькі функції;

–    дуалістична монархія, в якій населення обирає парламент, парламент здійснює законодавчу функцію, а монарх формує, контролює, а інколи й очолює уряд.

В теорії держави існують і альтернативні підходи до класифікації держав за формою правління.

Керецман В. Ю., Семерак О. С.

К-36 Правознавство. Навчальний посібник – К.: Атіка, 2002.-400 с.