Формування особистості учня як психологічний процес 

Листопад 23rd, 20149:12 am

0


Формування особистості учня як психологічний процес 

Формування особистості учня – складний психологічний процес, що відбувається під впливом різносторонніх виховних факторів -1 навчання, праці, впливу колективу учнів і педагогів, громадської організацій, сім’ї та ін.

У формуванні особистості провідну роль відіграє розвиток її свідомості. Свідомість як вища форма психічної діяльності людини включає різні види психічної діяльності: відчуття, сприймання, уявлення, мислення, почуття, волю.

Свідомість відіграє провідну роль у діяльності людини, її поведінці. Через свідомість учні в процесі різноманітної діяльності пізнають об’єктивну дійсність – набувають знань, умінь і навичок, засвоюють свій і чужий досвід, усвідомлюють самих себе, свої дії.

Свідомість учнів знаходить свій вияв у їх ставленні до навколишньої дійсності – до навчання і праці, до колективу, суспільства, своїх обов’язків.

Свідомість стає вирішальним фактором у спрямованості особистості, її прагненнях, здатності контролювати свої дії, поведінку. З свідомістю тісно зв’язані почуття, воля, поведінка.

У формуванні особистості дуже важливу роль відіграють почуття. Процес виховання зв’язаний насамперед з сферою почуттів. У почуттях виявляється ставлення людини до навколишньої дійсності, до своїх обов’язків.

Почуття, зокрема моральні, тісно зв’язані з волею, характером, вони спрямовують прагнення особистості, впливають на розвиток її потреб, усвідомлення своїх дій.

Важлива роль у формуванні особистості також внутрішніх стимулів – мотивів, інтересів, перспектив.