Формування регіонального бізнес середовища

Листопад 4th, 20133:16 pm

0


Формування регіонального бізнес середовища

Бізнес середовище міста являє собою форму локалізованого просторового взаємодії суб’єктів бізнесу з приводу реалізації підприємницьких інтересів. Крім суб’єктів господарської діяльності бізнес середовище включає інститути, які сприяють реалізації комерційних і організаційних завдань.

Бізнес світ – це велика дитяча пісочниця, тільки з повзучими пісками. Повзучими пісками в даному випадку виступає система ринкових взаємин, в які вступають фірми. Оскільки для кожної фірми зовнішнє середовище виступає полем невизначеності, завданням кожного ставати зниження рівня інформаційної асиметрії, що дозволяє зайняти виграшну позицію в конкурентній боротьбі.

Просторова організація бізнес середовища міста досягається за рахунок загальної цільової установки підприємств у досягненні економічного ефекту від господарської діяльності.

Виразність мети визначає рівень ділової активності. Господарюючим суб’єктам у цілому притаманна спільність інтересів, що змушує їх вступати в ділові відносини. Саме інтереси суб’єктів господарювання виступають найбільш важливим стратегічним елементом розвитку бізнес середовища, так як сукупність дій з реалізації одиничної мети одним елементом середовища задає якісь умови для здійснення діяльності іншим елементом простору.

Бізнес інтереси за своєю суттю є не тільки однотипними, але і незмінними історично. Так у всі часи суб’єкти підприємницької діяльності, з одного боку, намагалися зміцнити власні повноваження, підвищити особисту конкурентоспроможність і збільшити розміри доходу, а з іншого боку, всі змушені працювати в системі суспільного розподілу праці, що обумовлює необхідність прямої співпраці.

Зв’язки між суб’єктами бізнесу виникають з життєвої необхідності кожного із суб’єктів реалізувати потребу в обміні результатів господарської діяльності. Сукупність усіх зв’язків господарюючих суб’єктів на деякій території і є бізнес середовищем, межі якої визначаються просторовими межами ринку. Так якщо говоритися про місто, то бізнес середовище в даному випадку обмежується локальним ринком, який є складовою регіонального, національного та міжнародного ринків.

Інтегрування суб’єктів бізнесу в єдину систему обумовлено прагненням створити єдину інфраструктуру, де кожен господарюючий суб’єкт обслуговує потреби другого. В даному випадку способом координації на ринку є спонтанний порядок, при якому координація виникає як ненавмисний результат взаємодії рівноправних індивідів, що переслідують власні цілі.

Сам процес створення системної інфраструктури бізнесу протікає у формі самоорганізації. На локальному рівні даний процес вимагає взаємної координації, що реалізується тільки за умови розвиненості менеджменту, що забезпечує адекватність реакції контрагентів на дію суб’єкта господарювання. Оскільки місто виступає відкритою системою, слід розуміти вплив зовнішнього середовища на організацію локального ринку.

Хоча останнім часом локальні ринки починають втрачати свої межі, оскільки все більше організацій заявляють про себе в мережі Інтернет. Зараз в реальному часі онлайн можна знайти данні про можливості купити Toyota Highlander б/у чи будь-який інший автомобіль, замовити інформаційні послуги чи прочитати про певні організації.

Процес самоорганізації бізнес середовища визначається прагненням реалізувати ділові інтереси, що націлює суб’єкти господарювання на зміцнення своєї конкурентоспроможності.

Формування бізнес середовища в місті нерозривно пов’язане з процесом створення інституційної інфраструктури, яка являє собою сукупність суб’єктів, функціонально взаємодоповнюють один одного. Згодом інституційна інфраструктура призводить до розширення споживчого ринку на локальній території, так як сама взаємодія суб’єктів ринку локалізується, знижуючи рівень транзакційних витрат.

Зростання числа зв’язків у бізнес середовищі призводить до того, що система ставати більш стійкою по відношенню до зовнішнього середовища. Розвиток системи міського господарювання та локального ринку дозволяють місту більш ефективно переносити кризи, викликані змінами ринкової макросистеми.

Таким чином, за допомогою організації бізнес середовища досягається розширення системи міської економіки. Створення нових суб’єктів підприємницької діяльності дозволяє задовольняти латентний попит на міському ринку, а посилення конкуренції провокує ефективний розвиток ринкових зв’язків.