Формування репутації компанії на ринку юридичних послуг

6 Березня, 20165:26 am

0


Формування репутації компанії на ринку юридичних послуг

Імідж лідера сучасної компанії, яка працює на ринку юридичних послуг, складається з багатьох аспектів. Імідж грає важливу роль у розвитку компанії,  тому актуальним залишається формування алгоритму взаємодії лідера і підприємства, колективу і лідера, підприємства і ЗМІ, а також визначення впливу матеріалів, оприлюднених в ЗМІ, на ситуацію на ринку.

Імідж підприємств, перш за все, виражається через привабливість структури, яка залежить від змісту її діяльності, психологічних характеристик управлінської діяльності керівників, а також від організаційно-професійних і соціально-демографічних характеристик.

Імідж підприємств безпосередньо залежить від організаційної культури і психологічних умов для розвитку, під якими ми розуміємо сукупність певних і встановлених в організації цілей, цінностей, норм і правил поведінки.

На початку ХХІ століття ми маємо ситуацію, коли можливостей для розвитку стало більше, традиційні ЗМІ та Інтернет адаптувалися до нової ери. Компанії отримали нові інструменти для формування своєї репутації та позиціонування послуг. Сьогодні можна знайти цілі тематичні веб-сайти, які присвячені певним юридичним послугам, таким як послуги адвоката по розділу майна або адвоката по цивільним справам.

Імідж підприємства формує мікроклімат в команді, злагоджена робота колективу – один з ключових визначальних чинників успішності іміджу на інформаційному і економічному ринках. Імідж підприємств, перш за все, виражається через привабливість підприємства, яка залежить від:

1) змісту діяльності підприємства;

2) психологічних характеристик управлінської діяльності лідерів (ідеологів, засновників) та ін. керівників підприємств

3) організаційно-професійних і соціально-демографічних характеристик підприємств.

Репутація підприємств безпосередньо залежить від організаційної культури і психологічних умов їх розвитку, під якими розуміють сукупність певних і встановлених в організації цілей, цінностей, норм, правил поведінки і санкцій, які істотно впливають на імідж.

Хотілося б зробити акцент і на ролі керівників, управлінська діяльність яких є одним з найбільш істотних факторів, що впливають на імідж підприємств, оскільки саме він виступає головною дійовою особою організації і його моральні якості, норми і цінності безпосередньо транслюються підлеглим.

Правильно сконструйований імідж допомагає наблизити компанію до своїх цільових аудиторій. Зробити її більш успішною, більш відкритою і конкурентною, позитивно впізнаваною, економічно стабільної і привабливої ​​для виходу на нові економічні ринки світу.

Одним з найважливіших психологічних складових є перш за все соціально-психологічний клімат, виражений емоційної характеристикою організаційної культури, тобто сприятлива, здорова атмосфера підприємства – якість психологічної середовища на основі існуючих вірувань, цінностей та ідей, які сприяють об’єднанню людей.

Важливою характеристикою організаційної культури підприємства є її привабливість для персоналу і керівників, яка виражається, перш за все, мірою відповідності організаційної культури потребам і інтересам працівників. Не можна забувати, що організаційна культура – це важлива складова структури організації, підприємства.

Літературні джерела:

Амалія Ільянова. Взаємозв’язок професійного формування іміджу підприємств та лідера. // “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії”. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – 379 с.