Формування сучасного учнівського колективу

Січень 14th, 201412:27 pm

0


Формування сучасного учнівського колективу

Проблема формування і розвитку колективу учнів – одна з центральних проблем сучасної педагогіки. Учнівський колектив розглядається педагогікою і як мета, і як фактор виховання.

Демократія є одним з основних принципів життя і моралі суспільства. Демократичний суспільний лад породжує суспільні відносини між людьми, створює базу для об’єднання їх в дружний, згуртований колектив.

Демократія як принцип сучасної моралі виражає товариське співробітництво, солідарність людей, їх відданість спільним інтересам. Тільки на основі глибокого почуття волі, розуміння спільності мети і завдань демократичного суспільства створюються міцні, ідейно здружені, працездатні колективи.

Будучи зумовленим певними суспільними відносинами, рівнем свідомості і морального виховання, колектив при всьому тому стає важливим засобом педагогічного виховання, формування особистості. В умовах розгорнутого будівництва гуманного суспільства, коли одночасно розв’язується завдання створення матеріальної бази і формування нової людини – свідомого, активного будівника демократичного суспільства, виховна роль творчих трудових колективів особливо зростає.

У трудовому колективі формуються ділові, політичні, моральні якості людини. У колективі особа дістає можливість виявити свої творчі здібності, усвідомлює суспільне значення своєї,праці, своє місце в суспільстві.

Трудовий колектив, який забезпечує повноту спілкування, реалізацію творчих здібностей, сферу свободи особи, виховує в індивіда такі суспільні якості, як воля, усвідомлення громадського обов’язку, любов до праці, наполегливість в роботі, чесність і правдивість, стійкість волі і мужність, скромність, відданість справі комунізму. Вимогливий колектив разом з тим дбає про кожного свого члена, його розвиток, благополуччя. Тільки в колективі особа дістає повний захист і підтримку.

Найяскравішим проявом виховного впливу колективу на особу є життя і діяльність бригад і підприємств комуністичної праці, в яких знайшов своє відображення масовий рух за побудову демократії.

Колектив учнівський, який теж по суті є трудовим, має такі самі виховні можливості, як і колектив виробничий. Учнівський колектив відіграє надзвичайно важливу роль у здійсненні навчально-виховних завдань школи, формуванні особистості учнів. Але таким він стає лише тоді, коли правильно усвідомлює свої завдання, свою мету, коли активно бореться за здійснення поставлених завдань.

Створення організованого, життєдіяльного, ідейно спрямованого колективу учнів – важливе завдання педагогічного колективу.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто