Формування системи управління в компанії

15 Липня, 201311:03 am

0


Формування системи управління в компанії

Розробляючи стратегію розвитку компанії та завдання щодо її реалізації, необхідно вивчити питання про наявну організаційну структуру управління логістичними операціями.

Алгоритм формування структури логістичного підрозділу виглядає наступним чином:

Визначення цілей і завдань. Цей процес включає у себе проект стратегії розвитку компанії; інтерв’ю з керівництвом компанії;
проведення SWOT-аналізу, PEST-аналізу; проведення аудиту логістичної системи компанії і бізнес-процесів. Результатом є виявлення сильних і слабких місць в існуючій логістичній системі та окремих бізнес-процесах.

Формування ланцюжка поставки. Необхідно визначити всі ланцюжки доставки: від постачальників до місця складування; складська обробка матеріалів і товарів; від місця складування до клієнтів та ін. Також не можна забувати про використання інноваційних методів керування компанією та рекламою продуктів. Тяжко не помітити яким ефективним є використання мережі Інтернет у веденні бізнесу. Компанії публікують данні про останні свої товари та доставляють покупки прямо до користувачів.

Визначення функцій управління ланцюгами постачання й відповідності системи показників KPI важливість справ. Визначається функціонал управління для виконання логістичних операцій, а також можливість контролю всього процесу і найбільш значущих операцій за системою показників KPI.

Женские сумки дешево

Оцінка рівня інформаційного обміну та розподілення компетенцій по функціях.

Розробка системи повноважень / відповідальності підрозділу. На цьому кроці здійснюється визначення повноважень логістичного підрозділу в цілому та його структурних підрозділів, а також міри відповідальності кожного структурного підрозділу за виконання своїх обов’язків.

Розробка організаційної структури. Виробляється систематизація отриманих в результаті опрацювання даних і здійснюється формування організаційної структури.

Розробка процесу переходу від поточної ситуації до цільової. На цьому кроці визначається послідовність реалізації намічених цілей і вирішення поставлених завдань.

Розвиток ефективної структури. Поетапно має бути сформована така організаційна структура, яка забезпечує контроль всіх виділених функцій по всій керованої ланцюжку поставок.

Таким чином, процес формування або вдосконалення структури управління логістичними операціями повинен розглядатися як процес стратегічного зміни системи управління всієї компанії.