Формування торгової стратегії магазину побутової техніки та електроніки

25 Листопада, 201510:58 am

0


Формування торгової стратегії магазину побутової техніки та електроніки

В умовах міжнародної економічної нестабільності будь-яке підприємство чи компанія стикається з потребою оптимізації своєї діяльності та покращення системи управління. Особливо важливою ця потреба є для представників високо конкурентних сфер, таких як сфера торгівлі.

Під управлінням підприємством розуміють можливість впливу на його поведінку. Як правило, перехід керованого об’єкта з початкового стану в кінцевий можна здійснювати різними способами.

Відсутність позитивної тенденції розвитку або наявність протилежної тенденції на різних етапах переходу повідомляє про нестійкість системи. Так як в якості об’єкта управління було вибрано підприємство роздрібної торгівлі електронікою та побутовою технікою, то метою є вирішення задачі оптимальної продуктивності.

Необхідно знайти оптимальні процеси управління, траєкторію переходу системи з одного стану в інший, що задовольняють початковим і кінцевим умовам, а так само доставляють максимум функціоналу, який прагне до максимуму.

У складних умовах розвитку сфери роздрібної торгівлі електронікою та технікою виникає питання про вибір найбільш раціонального шляху переходу, перебування найкращого з певної точки зору способу управління об’єктом.

Для вирішення цієї проблеми все активніше використовуються комп’ютерні моделі. Грамотно розроблений програмний продукт дозволяє спочатку досліджувати розглянуту систему на стійкість. А управління в принципі є неможливим, якщо поведінка об’єкта є непередбачуваною.

Процесс управління, який забезпечує екстремум критерію якості об’єкта управління, називається оптимальним процесом управління. Система, що володіє оптимальним процесом управління, називається оптимальною системою управління.

Складність процесів управління економічними об’єктами посилюється тим, що все це відбувається одночасно з трансформаційними процесами в економіці. Разом з тим трансформація в Україні відбувається занадто повільно. Інноваційних розвиток у сфері торгівлі відбувається значно повільніше, ніж у зарубіжних країнах (хоча аналіз і використання зарубіжного досвіду є достатньо простим та доступним кроком).

Лише зараз підприємства, які займаються торгівлею побутовою технікою та розумною електронікою починають використовувати передові рішення та мережу Інтернет у своїй діяльності. Користувачі з радістю знаходять інформацію про телевизори у Кременчуці та інших регіонах країни, адже це легко і часом навіть дешево.

В силу багатьох причин в економічну сферу залучено мало іноземних інвестицій, а так само розвиток української економіки обтяжене численними внутрішніми проблемами. про суть, найголовніший на сьогодні питання для України – чи зможе держава позитивно впливати економічний розвиток країни. І тут важливий не стільки рівень державного втручання, скільки його ефективність.

Літературні джерела:

Писарєва А.Г., Істомін Л.Ф., Макаренко М.Б. Аналіз управління економічними об’єктами в умовах глобалізації. // “Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки”. – СНУ, 26-28 березня, 2008.