Форми діяльності учнівського колективу школи

22 Березня, 20148:30 am

0


Форми діяльності учнівського колективу школи

Серед різноманітних видів і форм діяльності Центральне місце займає їх навчальна робота. Правильно організована навчальна робота – важливий фактор формування і розвитку учнівського колективу. Вже з 1 класу учні об’єднуються для спільного виконання навчальних завдань, підтримання певного порядку, дістають певні громадські доручення, борються за те, щоб у класі не було невстигаючих.

У процесі навчання формується свідомість учня, його моральні якості, поведінка. Колективні відносини, які складаються в результаті правильно поставленої навчальної роботи учнів, стають разом з тим важливим засобом виховного впливу. В центрі уваги шкільного учнівського колективу стає боротьба за опанування знань, практичних умінь і навичок, організація допомоги тим, хто відстає у навчанні, боротьба з ледарями і порушниками дисципліни.

Тільки на основі правильних колективних відносин в учнів формується свідоме ставлення до навчальної роботи як до найпершого свого суспільного обов’язку.

У житті учнівського колективу важливе місце займає суспільно корисна праця. Вона є тим видом діяльності, де найяскравіше, найконкретніше виявляється зв’язок учнівського колективу з життям суспільства. Ніщо так не загартовує колектив, як суспільно корисна праця, в якій учні усвідомлюють свою відповідальність.

У процесі суспільно корисної праці формуються моральні й вольові якості учнів, набувається трудовий досвід, виробляються погоджені дії всіх членів колективу. Учні набувають умінь і навичок узгоджувати свої особисті інтереси з інтересами колективу, підпорядковувати свої бажання, прагнення загальній справі. У спільній трудовій діяльності ніби синтезується особисте і суспільне.

Працюючи спільно, учні переживають радість не тільки від своїх особистих успіхів, а й успіхів цілого колективу; вони усвідомлюють себе часткою колективу і готові ставити громадські інтереси вище особистих.

Свідоме ставлення до навчання як неодмінна умова успішного засвоєння знань, умова формування особистості і учнівського колективу – складний процес, що включає ряд виховних компонентів. З них найважливішими є:

– систематична робота, спрямована на усвідомлення учнями потреби набування знань;

– формування почуття відповідальності, обов’язку у виконанні навчальних завдань.

У системі заходів, здійснюваних школою в справі організації і виховання учнівського колективу, суспільно корисній праці слід відводити одне з основних місць.

Школа широко залучає учнів до активної участі в позакласній і позашкільній роботі, спрямованій на задоволення всебічних інтересів і запитів учнів: у галузі політики і науки, літератури і мистецтва, техніки, фізкультури і спорту тощо.

У позакласній і позашкільній роботі учнівський колектив має змогу якнайширше виявити свою ініціативу, самодіяльність, організаційні і творчі здібності.

Щодо форми позакласну і позашкільну роботу можна поділити на гурткову і масову.

Учнівські гуртки створюються на добровільних засадах, з урахуванням рівня розвитку і віку учнів. За профілем вони можуть бути предметними, технічними, агрономічними, художньої самодіяльності, фізичної культури та спорту і ін.

Масові форми позакласної роботи включають проведення шкільних свят і різних тематичних вечорів, організацію лекцій і доповідей, теоретичних конференцій, тощо. Цікавими формами масової позакласної і позашкільної роботи є учнівські клуби, спортивні змагання, олімпіади, туристські походи тощо.

Відзначення в школі визначних дат, історичних подій має надзвичайно велике значення для ідейно-політичного, морального виховання учнів. У підготовці і проведенні їх повинна якнайповніше проявлятись творча ініціатива, активність учнівського колективу. До них треба залучати всіх учнів.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто