Форми трансформації авторитарних режимів в демократичні

Травень 16th, 20137:26 am

0


Форми трансформації авторитарних режимів в демократичні

Формуючи за допомогою державного апарату атмосферу політичної стабільності у суспільстві, правлячи групи приходять до висновку необхідності зміни політичного курсу за допомогою введенння елементів самоорганізації. Сукупність певних  норм поведінки призводить до появи системи  прав і свобод а також до виникнення політичних і соціальних носіїв – політичних інститутів.  Нові форми правління потребують зміни методів і засобів політичного керування. Революційні зміни породжують, як правило, новий тип авторитарного режиму, який спирається на насилля. Для демократичних змін потрібні мирні форми переходу. Політолог Е. Вятр (Польша) виділив три основні форми трансформації політичних режимів.

1.Керівництво автократичного режиму починає проводити політику реформ зверху,  сутність якої націлена на створення демократичних інститутів і умов для росту громадянського суспільства.  Цей добровільний політичний курс може призвести до успіху (Південна Корея), або не мати  позитивних результатів. Цьому факту є логічне пояснення. Керівники-реформатори мають своє бачення процессу змін,  бояться усунення і не бажають мати поряд конкурентів. Для їх приборкання дуже часто застосовуються  репресивні  методи замість пошуку компромісів. Реформи визивають до життя  радикальні політичні сили, вимоги яких пугають консервативну частину реформаторів. При такому  розвитку подій реформи  або зворачуються, або лідери-реформатори віддають своє місце більше  рішучим революціонерам, які можуть довести  справу до кінця (распад СРСР як наслідок невдалої реформації).

2. Швидкий розклад автократичної групи або лідера, які, досягнувши певної мети, не мають  перспективного плану дій і сил для реалізації задумів.Це приводить до розбрату у лавах демократів і тому їм на зміну приходять нові автократичні лідери. При цьому широко застосовуються популістські гасла і політичний режим приймає форму псевдодемократії.

3. Переход до демократичної системи може проходити при наявності двух або більше авторитетних політичних сил, що спираються на широкі соціальні кола населення. Відсутність готовністі з боку політичних сил до переговорів і компромісів могуть зірвати демократичний процесс і привести до зневіри людей до демократичних ідеалів.

Початок  трансформації не обов’язково може привести до перемоги демократії у суспільстві. Повинен існувати ряд умов – високий рівень економічного розвитку, готовність населення до певних політичних змін, наявність авторитетного класу, соціальної групи, лідерів, що можуть виступити авангардом революційного процесу, певна політична культура населення і його підтримка опозиції, невтручання іноземних держав у внутрішні справи.